Înscrieri pentru clasa a IX-a la LPS

Filed under: Sport |

Pentru anul școlar 2013-2014
PROFIL SPORTIV – atletism, fotbal, baschet şi mozaic
Înscrierea candidaților se face în perioada 27 – 29 MAI 2013 între orele 9-15, la secretariat, str. I. Slavici nr.43, Tel. 0261717464
Susținerea aptitudinilor pe 30 MAI 2013 orele 16,00
ACTE NECESARE:
– Dosar plic
– Cerere tip de înscriere (se obţine de la Liceul cu Program Sportiv)
– Copie xerox după certificatul de naştere
– Copie xerox după cartea de identitate
– Anexa la fişa de înscriere pentru participare la probele de aptitudini (de la şcoala de provenienţă)
– Adeverinţă de la medic cu menţiunea ,,Apt pentru practicarea sportului”
– Pentru clasele de atletism, baschet şi fotbal se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu este legitimat la alt club sportiv, la specializarea pentru care candidează
– Acord de transfer de la clubul unde este legitimat, pentru atletism, baschet şi fotbal
– Pentru clasa de ,,Mozaic,, se va prezenta dovada legitimării la un club sportiv, nivelul de performanţă, rezultate obţinute în competiţii oficiale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *