21 June 2018

Autorităţile pregătesc transpunerea în practică a prevederilor Legii 165/2013

Filed under: Locale |

lege

 Prefectul Eugeniu Avram a convocat ieri o şedinţă cu participarea reprezentanţilor tuturor instituţiilor implicate în aplicarea dispoziţiilor Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Prefectul a ţinut să se asigure că la nivelul tuturor instituţiile judeţene care au responsabilităţi se cunosc deja prevederile cuprinse în legea respectivă şi că sunt pregătite pentru a pune în aplicare măsurile stabilite de aceasta.

Dispoziţiile Legii 165/2013 se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Potrivit articolului 5, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, comisia locală pentru inventarierea terenurilor. În termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia întocmeşte, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.

Potrivit articolului 7, aliniatul 1, până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisia judeţeană de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar. Dispoziţiile aliniatului 1 nu sunt aplicabile în cazul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile. Prefectul Eugeniu Avram a insistat asupra necesităţii respectării tuturor obligaţiilor ce revin autorităţilor şi instituţiilor implicate şi a termenelor, a cerut în mod imperativ să fie luate toate măsurile pentru aplicarea în mod corect şi transparent a dispoziţiilor legale, pentru ca spiritul şi litera legii să se regăsească în transpunerera în practică a principiilor care stau la baza acordării măsurilor prevăzute de Legea 165/2013.

Szasz Lorand

4 Responses to Autorităţile pregătesc transpunerea în practică a prevederilor Legii 165/2013

 1. I NEED TO KNOW WHAT I SHOULD DO FOR MY PROPERTY PRELUATA ABUSIV IN PERIOADA REGIMULUI
  COMUNIST IN ROMANIA. PLEASE RESPOND.

  I WANT TO PROCEED TO HAVE MY PROPERTY BACK.

  JULIE USCATU
  30 June 2013 at 22:41
  Reply

  • WHEN WILL MY COMMENT BE APPROVED?
   PLS. REPLY.

   JULIE USCATU
   30 June 2013 at 22:44
   Reply

 2. WHEN WILL MY COMMENT BE APPROVED?

  JULIE USCATU
  30 June 2013 at 22:46
  Reply

 3. Vreau sa stiu daca se anuleza toate titlurile de proprietate eliberate pe un alt amplasament

  miron
  2 August 2013 at 13:21
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *