Incompatibilitatea crasă a senatorului Marian

Filed under: Anchete&Reportaje |

valer-bolund

Ambiţia actualului senator independent Marian Valer de a deţine funcţia de administrator al firmei pe care a funcţionat un restaurant de lux în Cluj Napoca va fi cea care îi va aduce sfârşitul mandatului de senator al României. După ce firma în cauză, Bonda Impex SRL Cluj Napoca, a intrat în lichidare, senatorul Marian Valer a “uitat” brusc de faptul că deţine în continuare calitatea de administrator, ridicându-i-se doar dreptul de administrare. Potrivit legii, calitatea de administrator al unei societăţi comerciale este incompatibilă cu calitatea de senator. Gazeta de Nord-Vest va sesiza Agenţia Naţională de Integritate (ANI) despre această incompatibilitate crasă în care numitul Marian Valer s-a complăcut în cei cinci ani de când freacă absolut fără niciun folos băncile Senatului României. Oricum, senatorul Marian este deja cercetat de ANI pentru falsurile comise în completarea declaraţiilor de avere. După constatarea oficială a incompatibilităţii, senatorul independent Marian Valer va fi considerat demis de drept din funcţia de senator, care îi este atât de dragă şi de care abuzează atât de des.

O afacere discretă în Cluj
După cum s-a mai scris în paginile ziarului nostru, senatorul independent Marian Valer s-a apucat de afaceri după Revoluţie. În anul 1993, acesta şi-a extins afacerile în judeţul Cluj, devenind asociat în firma SC Bonda Impex SRL din Cluj Napoca, la care a deţinut 55% din părţile sociale. Pe firma respectivă a funcţionat un restaurant de lux, pe care actualul senator independent a încercat permanent să-l ţină departe de ochii sătmărenilor. Începând din 1999, numitul Marian Valer a avut şi calitatea de administrator al firmei pe care funcţiona acest restaurant de lux. Actualul senator independent nu le prea are cu managementul unei firme, astfel că firma Bonda Impex SRL a intrat în lichidare judiciară în cursul anului 2005. La fel cum au intrat în lichidare şi celelalte firme la care în trecut Marian Valer a fost acţionar sau administrator, lăsând datorii imense la bugetul statului.

Administrator fără drept de administrare
Numitul Marian Valer a considerat probabil că legăturile lui cu firma respectivă s-au încheiat, omiţând să treacă în cele şase declaraţii de avere şi de interese depuse la Senatul României părţile sociale şi funcţia de administrator deţinute în firma Bonda Impex SRL. Spre ghinionul său, legea spune cu totul altceva. Calitatea de acţionar se pierde abia când firma este radiată din Registrul Comerţului. Însă cel mai grav lucru pe care l-a omis senatorul independent a fost acela de a trece în declaraţiile de interese faptul că deţine funcţia de administrator al firmei Bonda Impex SRL. Chiar dacă firma a intrat în lichidare, numitul Marian Valer nu şi-a pierdut calitatea de administrator, ci doar i-a fost ridicat dreptul de administrare asupra bunurilor societăţii. Într-un act emis de Registrul Comerţului în 3 iunie 2013, numitul Marian Valer figurează în continuare ca şi administrator la capitolul “Persoane împuternicite”, alături de lichidatorul Popa Mircea Aurelian, cel care a fost desemnat să se ocupe de lichidarea firmei.

O radiere mult prea întârziată
Potrivit site-ului Ministerului Finanţelor, imediat după ce Gazeta de Nord-Vest a dezvăluit faptul că este acţionar şi administrator al societăţii Bonda Impex SRL, senatorul independent Marian Valer a încercat inutil să dreagă busuiocul. Asta după ce timp de opt ani nu l-a interesat absolut deloc soarta firmei intrate în lichidare din cauza “performanţelor” sale manageriale. În urma intervenţiilor sale sau ale foştilor săi asociaţi, societatea Bonda Impex SRL a fost radiată din Registrul Comerţului în data de 15 iulie 2013. Însă acest demers întârziat nu îi este de prea mare folos. Potrivit articolului 15 din Legea 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, “Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu următoarele funcţii: a) preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţi comerciale, inclusiv la bănci ori la alte instituţii de credit, la societăţi de asigurare şi la cele financiare, precum şi în instituţii publice”. Astfel, senatorul Marian Valer s-a aflat în incompatibilitate de la numirea sa în funcţia de senator, care a avut loc în decembrie 2008.

Incompatibil în ambele mandate
Potrivit legislaţiei în vigoare, senatorul independent Marian Valer avea la dispoziţie 15 zile de la data intrării în exerciţiul mandatului şi după validare pentru a informa în scris Biroul permanent al Senatului despre incompatibilitatea sa. “În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), (cele 15 zile – n.r.) deputatul sau senatorul va opta între mandatul de deputat sau de senator şi funcţia ori funcţiile incompatibile, demisionând potrivit opţiunii sale”, se arată la articolul 18 alineatul b) al Legii 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor. La alineatul c) se precizează cât se poate de clar că “După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă nu şi-a exprimat opţiunea, deputatul sau senatorul este considerat demisionat de drept. Situaţia se aduce la cunoştinţa Camerei, care constată demisia de drept. Hotărârea Camerei de constatare a demisiei şi declararea locului vacant se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”. În concluzie, senatorul Marian Valer a avut de două ori ocazia să-şi declare incompatibilitatea, respectiv la începutul fiecărui mandat, însă a preferat să rămână înafara legii.

Senatorul Marian, demis de drept
Gazeta de Nord-Vest va sesiza Agenţia Naţională de Integritate (ANI) în privinţa incompatibilităţii senatorului independent Marian Valer, afiliat mai nou grupului PPDD. Oricum, senatorul Marian a intrat deja în vizorul ANI, care cercetează deja falsurile comise de acesta în declaraţiile de avere. După ce va confirma incompatibilitatea în care s-a aflat în toată perioada în care a activat ca parlamentar, în viitoarea sesiune parlamentară ANI trebuie să sesizeze Senatul României, care nu poate face altceva decât să constate demisia de drept a senatorului independent Marian Valer. Acesta nici măcar nu trebuie să fie prezent la şedinţa respectivă, pentru a mai scuti astfel bugetul Senatului de o nouă deplasare inutilă la Bucureşti. Apoi se va trece la organizarea de alegeri anticipate în Colegiul electoral nr.1 pentru Senat din Circumscripţia electorală nr.32 Satu Mare. Astfel, locuitorii din Colegiul Oaş vor avea ocazia să-şi aleagă o persoană care într-adevăr să le reprezinte interesele în Senatul României, nu doar să se ocupe de declaraţii politice şi interpelări, lungi, plictisitoare, mincinoase şi de-a dreptul inutile, respectiv de atacuri murdare şi ordinare prin presă.

Interdicţie de a mai candida la Senat
Potrivit legii articolului 25 alineatul 2 al Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, “persoana eliberată sau destituită din funcţie sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *