26 April 2018

Senatorul Marian recidivează

Filed under: Anchete&Reportaje |

marian1

Senatorul independent Marian Valer a comis un nou fals în declaraţii. Acesta nu şi-a trecut în declaraţia de interese calitatea de finanţator şi de coordonator al fiţuicii clandestine ce foloseşte ilegal brandul Gazeta de Satu Mare. Este greu de înţeles cum un fost procuror comunist, fost director de ziar, actual senator independent, după ce se laudă public că finanţează dintr-un credit personal o publicaţie clandestină şi se trece coordonator pe ultima pagină a acesteia, poate să fie atât de prost încât să nu pomenească despre aceste lucruri în declaraţia de interese, deşi în declaraţia de avere îşi trece creditul accesat. Senatorul Marian nu are nicio scuză întrucât primul număr al publicaţiei a apărut în 1 iunie 2013, iar declaraţia de interese a depus-o în data de 11 iunie 2013.

Mogul de presă cu fiţuică clandestină
După ce la începutul lunii mai a fost dat afară în şuturi din redacţia Gazetei de Nord-Vest, pe care a controlat-o din umbră în ultimii cinci ani, senatorul independent Marian Valer s-a încăpăţânat să se considere mogul de presă, înfiinţând în iunie o fiţuică împreună cu scula sa pentru şantaje, Bledea Mihai, pe care l-a numit redactor şef. Cei doi au folosit şi folosesc în continuare ilegal brandul “Gazeta de Satu Mare”, deşi acesta aparţine în mod legal societăţii Media Total SRL.
Senatorul independent Marian Valer, afiliat mai nou grupului PPDD, şi-a recunoscut în mod public calitatea de finanţator al fiţuicii, al cărui prim număr a apărut în data de 1 iunie 2013. Acesta a afirmat că a accesat un credit personal pentru a putea finanţa publicaţia clandestină. De altfel, în ultima declaraţie de avere a senatorului Marian Valer, depusă în 11 iunie 2013, apare un credit în valoare de 65.000 lei, deschis în cursul acestui an. De asemenea, senatorul Marian Valer s-a trecut pe ultima pagină a fiţuicii ca ocupant al funcţiei de coordonator.
Coordonare şi finanţare trecute sub tăcere
După cum ne-a obişnuit deja, senatorul independent Marian Valer n-a suflat un cuvinţel despre aceste lucruri în declaraţia de interese depusă la Senat în data de 11 iunie. Potrivit legii, senatorul Marian Valer putea să-şi rectifice declaraţia de interese în termen de 40 de zile. Fiind cercetat de Agenţia Naţională de Integritate pentru falsuri comise în declaraţiile de avere, ne aşteptam ca senatorul Marian Valer să fie mai atent cu aceste amănunte. Deşi termenul a expirat, pe site-ul Senatului este afişată în continuare declaraţia de avere depusă în 11 iunie 2013.
Concret, numitul Marian Valer nu a specificat nimic în declaraţiile sale despre interesele pe care le are în cadrul fiţuicii pe care o editează împreună cu sluga sa Mihai Bledea. Senatorul independent nu a specificat nicăieri nici faptul că a finanţat apariţia acestei fiţuici, fiind de notorietate faptul că Bledea n-are nici măcar atâţia bani încât să-şi achite propria consumaţie prin crâşme. De asemenea, numitul Marian Valer n-a specificat nimic despre funcţia de coordonator pe care o ocupă, potrivit căsuţei redacţionale a fiţuicii.

O primă omisiune intenţionată
În declaraţia de interese, senatorul Marian Valer n-a trecut nimic la rubrica intitulată “calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit sau grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau altor organizaţii guvernamentale”. Potrivit Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), coordonatorul de presă are codul 134907. Potrivit legislaţiei, “această grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale şi tehnice şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 12 – Conducători în domeniul administrativ şi comercial sau în subgrupa majoră 13 – Conducători de unităţi din industrie şi servicii”.
În cazul în care senatorul Marian ar fi trecut ceva în rubrica respectivă, ar fi recunoscut public că fiţuica a fost editată în condiţii de ilegalitate totală. Deşi senatorul independent Marian Valer a finanţat apariţia fiţuicii dintr-un credit personal contractat de la sucursala Satu Mare a Băncii Transilvania, aceasta este editată de PFA Bledea  Mihai.

O nouă omisiune, la fel de intenţionată
În această situaţie, se naşte întrebarea pe ce bază legală a ajuns numitul Marian Valer, încă senator al României, ditamai coordonatorul fiţuicii editate de numitul Bledea Mihai Cristian. Întrucât pozează într-un susţinător înfocat al respectării legii, senatorul Marian Valer ar trebui să ştie că ar trebui să aibă încheiat  măcar un contract de colaborare cu PFA Bledea Mihai Cristian, care să justifice modul în care ocupă funcţia de coordonator, chiar dacă nu primeşte niciun leu pentru munca depusă.
Un asemenea contract, care să confere legalitate colaborării cu fiţuica, trebuie trecut şi el în declaraţia de interese de către senatorul Marian la rubrica intitulată “contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local sau din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar”. Orice menţiune de acest fel lipseşte din ultima declaraţie de interese a senatorului independent. În concluzie, senatorul Marian şi-a completat în mod fals declaraţia de interese, încălcând cu bună ştiinţă legislaţia în vigoare. Probabil că nu degeaba la finalul declaraţiei, înaintea semnăturii demnitarului, se specifică clar “Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate”.

Patron de presă cu premeditare
Crezându-se probabil al naibii de şiret, senatorul independent Marian Valer a început demersurile pentru a deveni patron de presă în 14 iunie 2013, taman la trei zile după ce şi-a depus noile declaraţii de avere şi de interese, respectiv în data de 11 iunie 2013. Potrivit informaţiilor furnizate de Registrul Comerţului, în data de 14 iunie 2013 a fost încheiat contractul de comodat pentru sediul firmei Val MB SRL, înfiinţată de numiţii Marian Valer şi Bledea Mihai. Sediul firmei este situat pe strada George Coşbuc nr.60 din municipiul Satu Mare, în casa omului de afaceri Cristea Sorin, fost complice de fraude bancare cu senatorul independent. Firma Val MB SRL a fost înregistrată oficial la Registrul Comerţului în data de 21 iunie 2013. Marian Valer deţine 60% din părţile sociale, sluga sa Bledea Mihai 40%, acesta din urmă fiind şi administratorul firmei, care are ca obiect principal de activitate “Activităţi de editare a ziarelor”. În concluzie, senatorul independent Marian Valer a premeditat momentul în care şi-a înfiinţat firma, astfel încât să nu trebuiască să o menţioneze în declaraţiile de avere şi de interese depuse în 11 iunie 2013, deşi termenul legal de depunere al acestora expira abia în 15 iunie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *