22 June 2018

Medjugorje, pelerinaj prin Sanctuarul Reginei Păcii (I)

Filed under: Uncategorized |

Prezentam într-un reportaj precedent o realitate spirituală prezentă în viaţa creştină din întreaga lume, care la ora actuală atrage anual sute de mii de pelerini catolici şi nu numai. La Medjugorje, se petrec zilnic semne şi minuni, convertiri, vindecări trupeşti şi sufleteşti, Preasfânta Fecioară Maria, Gospa în limba croată, descoperindu-se în sufletele vizionarilor şi ale pelerinilor timp de 32 de ani în continuu. Dincolo de senzaţionalul informaţiilor privind miracolele petrecute şi arătările numeroase a Sfintei Fecioare Maria, care din anul 1981 nu încetează a răspândi de aici haruri şi binecuvântări deosebite lumii întregi, vrem ca prin aceste articole să vă invităm alături într-un pelerinaj imaginar pe tărâmul arid şi stâncos dar plin de mistere, gata de a fi descoperite, în Sanctuarul Reginei Păcii, Medjugorje.

Pentru pelerinul venit aici, “împovărat” de căldură, cu rucsacul în spate şi cu bastonul în mâna dreaptă, în căutarea Cuvântului lui Dumnezeu făcut om şi născut din Sfânta Fecioară Maria, o “potecă” importantă a pelerinajului pământesc în drum spre Patria Cerească o reprezintă urcarea Colinei Apariţiilor, numită şi Podbrdo. Pentru pelerini, urcarea în acest loc este o întâlnire cu Sfânta Fecioară prin rugăciunea personală şi prin rugăciunea rozarului. Trebuie să avem timp suficient pentru a ne ruga şi a rămâne în tăcere. Aici, pe această colină Sfânta Fecioară ne-a chemat la pace, rugăciune, post, credinţă şi iubire. Prin natura sa, omul caută pacea. Cunoscând această dorinţă profundă a omului, Dumnezeu, prin Regina Păcii, îi oferă acestuia, aici, pacea, ca plenitudine a tuturor bunurilor psihice, fizice şi spirituale. Oamenii au răspuns acestei oferte. Din punct de vedere biblic, Colina Apariţiilor este Betleemul care, prin naşterea lui Isus, cheamă la pace, dar este, în aceeaşi măsură, şi muntele care invită la ieşire şi la intrare. Aici, în condiţii foarte favorabile dezlipirii de cele pământeşti, pe stâncile abrupte şi ascuţite, pelerinul experimentează prima chemare şi prima deschidere a inimii. Este locul în care omul trăieşte bucuria şi pacea. Sus pe colină, în linişte, trebuie să citim şi să medităm Sfânta Scriptură şi câteva mesaje ale Preasfintei Fecioare Maria şi să facem consacrarea la Ea, ceea ce înseamnă că, în mod conştient, o alegem şi o primim ca Mamă, fiindcă în acest loc Ea a repetat de atâtea ori că este Mama noastră. Trebuie să ne deschidem binecuvântării sale, căci în mesaje Ea repetă: „Vă binecuvântez cu binecuvântarea mea maternă.” În acest loc, este de indicat să o alegem pe Maria drept Călăuzitoare fiindcă Ea ne arată drumul spre Isus. Este important să venim pe colină prima dată cu un grup, şi după aceea singuri, pentru a ne ruga, să fim cu Isus şi cu Maria, să ascultăm glasul Sfintei Fecioare care ne cheamă la pace. Este aceeaşi pace pe care îngerii au anunţat-o la naşterea lui Isus. În mod special, suntem îndemnaţi să ne rugăm pentru pace în faţa crucii ridicate în dreptul celui de-al doilea mister de bucurie. Pe marginea dreaptă a cărării care duce către locul apariţiilor, a fost înălţată o cruce mare din lemn, indicând locul unde, în a treia zi a apariţiilor, 26 iunie 1981, Sfânta Fecioară i-a apărut din nou Marijei, când aceasta cobora după apariţia care a avut-o sus pe munte cu Gospa. Marija a văzut-o din nou pe Sfânta Fecioară care i-a spus plângând şi repetând: „Pace, pace, pace! Doar pace! Pace între Dumnezeu şi oameni şi pace între oameni!”.
La coborâre, jos, la poalele Colinei Apariţiilor se află Crucea Albastră, ridicată acolo în 1985. Crucea Albastră este un loc în care pelerinii se roagă în tăcere şi care este vizitat din ce în ce mai des, aici, individual sau în mici grupuri, oamenii petrecându-şi timpul în rugăciune. Numele i-a fost dat întâmplător; cineva a ridicat o cruce albastră pe locul unde a apărut Sfânta Fecioară când poliţia a interzis accesul pe Colină. Este şi locul unde, din 1982, Gospa îi apare grupului de rugăciune al vizionarului Ivan care se întâlneşte în mod periodic aici. Acest loc, ca toate celelalte locuri de rugăciune, ne invită la rugăciunea inimii, în linişte, la odihna prin rugăciune. Aici venea adeseori şi Mirjana, în ziua de 2 a fiecărei luni, ca să se roage împreună cu Gospa pentru necredincioşi.
Există multe motive pentru pelerini ca să meargă pe “Colina Apariţiilor” spre Crucea Albastră! Acest loc de rugăciune este important şi dintr-un motiv practic: pelerinii care din cauza sănătăţii fizice nu pot urca pe Podbrdo, pot totuşi merge la Crucea Albastră pentru a se ruga pe munte. Mă retrag de pe Colina Apariţiilor plin de bucurie şi de pace, experimentând în mod direct şi deschis milostivirea lui Dumnezeu în propria-mi viaţă şi-n viaţa semenilor. De abia aştept să ne întâlnim şi data viitoare. Pace!

Valeriu Ioan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *