22 April 2018

Florisal, favorit pentru gestionarea salubrizării Sătmarului

Filed under: Locale,Top News |

florisal

Primăria Satu Mare le cere consilierilor locali să aprobe, în cadrul şedinţei ordinare de joi, proiectul privind propunerea de prelungire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Satu Mare, care expiră la sfârşitul acestui an, mai exact în data de 31.12.2013. “Având în vedere investiţiile de 2.250.000 lei, Primăria Satu Mare a convenit ca operatorul, pe cheltuiala proprie, să execute investiţia urmând recuperarea acestor cheltuieli prin amortizare, conform art.32, aliniat 3 şi 4 din Legea Nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice”, se arată în proiectul de hotărâre susţinut de Primăria Satu Mare. Printre investiţiile realizate de SC Florisal SA se numără introducerea sistemului de colectare selectivă, închiderea depozitului de deşeuri neconform din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv creşterea distanţei de transport al deşeurilor municipale prin depozitarea lor la noul amplasament ecologic din Doba. Distanţa de transport al deşeurilor municipale a crescut de circa opt ori, susţin spcialiştii din cadrul administraţiei locale.

Contractul expiră, dar se prelungeşte
Contractul de Concesiune nr.462/2005 încheiat între Municipiul Satu Mare şi firma prestatoare de servicii – S.C. Florisal S.A. – privind salubrizarea oraşului expiră în data de 31.12.2013, motiv pentru care Primăria Satu Mare cere Consiliului Local să ia în calcul prelungirea contractului de concesionare. “Municipalitatea are datoria legală de a asigura continuitatea prestării tuturor activităţilor legate de întreţinerea curăţeniei, crearea unor condiţii igienico-sanitare şi de mediu pentru a asigura un trai decent locuitorilor oraşului. Motivaţia prelungirii contractului de concesiune a salubrizării municipiului Nr.462/2005 rezidă din amploarea tehnico-financiară a investiţiilor efectuate de operator, pentru derularea în condiţii legale a activităţii de salubrizare a urbei. Legea nr. 211/2011 privind gestiunea deşeurilor avea ca principal obiectiv introducerea colectării selective a deşeurilor municipale şi asimilabile. Realizarea acestui deziderat a presupus la acea vreme crearea unei infrastructuri constând din 233 puncte de colectare echipate cu 933 de containere de 1,1 mc predestinate colectării pe categorii a deşeurilor (pe două categorii, umed şi uscat). Având în vedere că efortul financiar estimat la cca. 2.250.000 lei depăşea la acea vreme posibilităţile financiare ale municipalităţii, s-a convenit ca operatorul, pe cheltuiala proprie, să execute investiţia urmând recuperarea acestor cheltuieli prin amortizare, conform art.32, aliniat 3 şi 4 din Legea Nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. Solicitarea de execuţie a investiţiei către operator s-a materializat în HCL nr.159/2011. Perioada de amortizare a investiţiei, conform, HG nr.2139/2004 modificat prin HG 1496/2008 cod. 1.4.5.1. este de 8-12 ani. Investiţiile au fost puse în funcţiune, conform Procesului Verbal de Constatare nr. 5049/06.02.2012 din februarie 2012, amortizarea integrală a acestor mijloace fixe realizându-se cel mai devreme în decembrie 2019”, se arată în proiectul de hotărâre.

Mai multe investiţii, mai multe cheltuieli
Conform aceleiaşi surse, s-au realizat investiţii ocazionate de darea în folosinţă a depozitului ecologic de deşeuri municipale din localitatea Doba, mai exact în iulie 2010. Distanţa de transport a deşeurilor municipale a crescut de la o medie de trei kilometri la 25 de kilometri, adică de circa opt ori, cheltuielile aferente de investiţii şi curente fiind preluate integral de către operator. “Având în vedere cele mai sus prezentate, municipalitatea are datoria legală de a prelungi contractul de concesiune a salubrizării nr. 462/2005 până la amortizarea integrală a investiţiei, adică cel puţin până în decembrie 2019”, se arată în proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica.

Ciprian Bâtea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *