25 June 2018

Păsări ocrotite pe axa Satu Mare – Turcia

Filed under: Locale |

proiect

Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” a câştigat un nou proiect internaţional intitulat „Lets watch the birds” („Să observăm păsările”). Proiectul dezvoltă un parteneriat şcolar bilateral Comenius, încheiat între Liceul Teoretic German „Johann Ettinger ” şi Şcoala Esra Karalya „Lisesi Didim” din Turcia. Acest proiect se va derula pe parcursul a doi ani şcolari, respectiv 2013-2015, limba de utilizare fiind engleza. Scopul proiectului este de a sensibiliza tinerii pentru ocrotirea şi protejarea mediului. Principalele obiective urmărite sunt: dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă în limba engleză şi sensibilizarea tinerilor pentru protecţia mediului, în special a păsărilor, precum şi formarea bunelor maniere faţă de natură. Principalele activităţi preconizate ale proiectului sunt: activităţi de observare a păsărilor în zona Satu Mare, respectiv zona Karalya, Turcia, realizarea unei hărţi cu locurile de cuibărit a păsărilor, elaborarea unui dicţionar româno-turc-german-englez cu noţiuni specifice domeniului, redactarea unei reviste de specialitate în limba engleză, crearea unei broşuri despre bunele maniere în natură, realizarea şi interpretarea unei piese de teatru referitoare la păsări şi crearea unor piese literare şi muzicale referitoare la domeniul păsărilor.
Grupul ţintă al proiectului transdisciplinar îl reprezintă elevii clasei a IX-a de la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger ”, respectiv elevi de la şcoala parteneră din Turcia. În cadrul proiectului există două mobilităţi importante, prima fiind în primăvara anului 2014 când un grup de 22 elevi şi şase profesori se vor deplasa în Turcia pe o perioadă de zece zile unde vor derula activităţile specifice. Cea de-a doua mobilitate va avea loc în luna martie 2015, când partenerii din Turcia vor vizita liceul şi judeţul Satu Mare unde vor desfăşura o serie de activităţi. Bugetul alocat proiectului este de 24.000 de euro.
Coordonatorul proiectului este profesoara Maria Graur, iar din echipa de proiect fac parte: director  Maria Reiz, director adjunct Elek Robert, profesorii Gyongyosi Iolanda, Kassai Boglarka, Kuki Zsolt, Virginia Pişcoran şi Nemeth Maria. În aceste zile, în cadrul proiectului, s-a desfăşurat o primă activitate care a constat în prezentarea şi promovarea proiectului la nivelul elevilor şi profesorilor şcolii. De asemenea, pe pagina de wikispace a şcolii s-a creat o pagină unde se vor putea urmări activităţile proiectului (www.lets-watch-the-birds.wikispaces.com). Următoarea activitate din proiect este organizarea unui concurs pentru alcătuirea logoului proiectului.
Pavel Prodaniuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *