22 July 2018

Cum mai stă Europa cu criza ?

Filed under: Editorial |

Unele agenţii de presă se grăbesc avansând ideea că în Europa a luat sfârşit criza. Dacă-i aşa, e foarte bine. Dar totul este bazat pe estimări. Aşa de pildă, după rezultatele primului semestru al anului, economia UE a înregistrat o uşoară creştere faţă de semestrul similar din anul trecut. Ceea ce a generat speranţe de mai bine. Adică, faptul că climatul de consum din Europa, care oferă o privire de ansamblu evoluţiei aşteptărilor privind starea economiei şi veniturile, precum şi dorinţa de cumpărare în rândul consumatorilor – toate acestea duc spre concluzia că europenii se aşteaptă să se încheie criza economico-financiară, iar economia să-şi menţină şi în perioada următoare trendul de dezvoltare continuă şi durabilă.
Aşadar, producţia este în creştere, şomajul a scăzut puţin, iar exporturile şi dorinţa de a investi sunt la cote din ce în ce mai înalte. Se aşteaptă, de asemenea, creşterea apetitului băncilor pentru creditare, pentru a întregi un tablou care – deşi este departe de a arăta foarte bine – a pornit pe un trend pozitiv. Şi economia României dă semne de revigorare. Experţii estimează o uşoară revenire economică a României, ce s-ar putea situa în intervalul 1,6 – 2%. În perioada 2014 -2016, creşterea economiei ţării noastre se anticipează a fi între 2,7 – 4,3%. Estimările pozitive se bazează pe faptul că există un cadru general favorabil, câtă vreme România are una dintre cele mai scăzute datorii guvernamentale din Uniunea Europeană (circa 38%), deficitul bugetar este de aproximativ 2,5 procente, iar şomajul se menţine la circa 7%. Dar România are şi zone în care situaţia nu este chiar bună. De pildă, ţara noastră trebuie să facă paşi importanţi şi fermi pe calea privatizării companiilor de stat cu probleme financiare şi trebuie să întreprindă măsuri dure de combatere a evaziunii fiscale şi reducere a ceea ce se numeşte “piaţa neagră“ sau “economia subterană!”. O altă problemă este valoarea mare a arieratelor, statul fiind – se pare – principalul datornic al mediului privat. Poate că şi principala cauză a blocajului financiar în care se află unele companii private, care nu au bani să-şi plătească datoriile proprii şi din cauza faptului că statul nu le-a plătit ce le datorează!

Pe componente ale studiului care îndreptăţeşte constatarea că în Europa criza a luat sfârşit, punctajele obţinute de România sunt următoarele :
– Aşteptările privind veniturile – 4,5 puncte
– Aşteptările privind starea economiei – 11,5 puncte
– Dorinţa de cumpărare – 21,1 puncte
Aceste rezultate fac ca punctajul mediu al ţării noastre să fie minus 12, ceea ce înseamnă – pentru a avea un termen de comparaţie – că aşteptările privind climatul de consum la noi să fie pe acelaşi palier cu rezultatul din Franţa.
Ioan Raţiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *