24 June 2018

Ajutoare de deces pentru circa 2500 de sălăjeni

Filed under: Actualitatea Salajeana |
Potrivit datelor oficiale ale Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj, în cursul anului trecut la instituţie au fost înregistrate 2.475 de cereri pentru acordarea ajutorului de înmormântare. În perioada scursă din acest an au fost deja înregistrate 79 de cereri privind acordarea acestui ajutor.
Începând din acest an cuantumul ajutorului de deces s-a majorat, creşterea fiind prevăzută în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Astfel, în cazul decesului unui asigurat sau pensionar ajutorul de deces este de 2.298 lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului cuantumul ajutorului este de 1.149 de lei.
Plata ajutorului de deces se face de către reprezentanţii instituţiei în maxim trei zile de la data depunerii cererii şi a dosarului care trebuie să cuprindă: o cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract de asigurare sau declaraţie de asigurare respectiv cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari, certificatul de deces în original şi copie, actul de identitate al solicitantului în original şi copie, dar şi acte din care să rezulte chetuielile ocazionate de deces – chitanţe şi facturi pe numele celui care solicită ajutorul.
Iulian Duma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *