25 June 2018

Campanie de informare pentru cariera militară

Filed under: Actualitatea Salajeana |

Potrivit Centrului Militar Judeţean (CMJ) Sălaj, începând de azi, 20 ianuarie, în judeţul Sălaj se va derula campania de informare a elevilor din clasele a VIII- a privind condiţiile de admitere în învăţământul militar liceal. Cei interesaţi să se angajeze în cadrul MApN trebuie să urmeze trei paşi obligatorii. Astfel, primul pas este recrutarea. Armata selectează candidaţi pentru profesiile de soldat/gradat profesionist, subofiţer, maistru militar, ofiţer, dar şi pentru a urma cursurile colegiilor militare liceale. Cei care îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare vor primi toate îndrumările de care au nevoie pentru completarea dosarului de candidat, cu documentele necesare. În primul rând, trebuie efectuată vizita medicală. Apoi, se vor adăuga în dosar, copii ale actelor de identitate şi de studii, certificatul de cazier judiciar, etc. De asemenea, va fi nevoie şi de completarea câtorva documente-tip.

Primul pas spre cariera militară se va încheia cu susţinerea unui interviu de cunoaştere. Pe parcursul acestuia, recrutorul va verifica, încă o dată, îndeplinirea criteriilor de recrutare, după care va purta un dialog cu viitorul candidat, care se va finaliza cu completarea unui chestionar confidenţial şi care va conţine concluziile şi recomandările recrutorului. Susţinerea probelor de selecţie la centrul zonal de selecţie şi orientare va fi următorul pas. Pentru aceasta, candidatul va trebui să se prezinte la centrul zonal de selecţie şi orientare de care aparţine judeţul în care domiciliază, în data la care fost planificat şi pe care i-a comunicat-o recrutorul.
Centrele zonale de selecţie şi orientare funcţionează în localităţile Alba Iulia, Breaza şi Câmpulung Moldovenesc. Durata selecţiei este de 24 de ore, pentru opţiunile: soldat/gradat voluntar şi elev la colegiul militar liceal), sau de 48 de ore pentru a deveni ofiţer, maistru militar sau subofiţer. Selecţia constă în parcurgerea a trei probe cu caracter eliminatoriu: psihologice, fizice şi interviul de evaluare finală. Rezultatul după fiecare probă este “Admis” sau “Respins”.
Ultimul pas este admiterea. Pentru a deveni cadru militar activ în Ministerul Apărării Naţionale – ofiţer, maistru militar sau subofiţer, candidatul trebuie să urmeze o formă de pregătire specifică fiecărei categorii de personal, într-o unitate/instituţie de învăţământ militar. Absolvirea colegiului militar liceal oferă cele mai mari şanse de a fi admis/admisă într-o şcoală militară postliceală sau instituţie militară de învăţământ superior.
Iulian Duma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *