25 June 2018

Precizări privind depunerea la Fisc a Formularului 097 privind aplicarea sau încetarea sistemului TVA la încasare

Filed under: Locale |

finante-satu-mare

Conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Satu Mare informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809/19.12.2013, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, prin care se instituie opţiunea privind aplicarea sistemului TVA la încasare pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, trebuie să depună la organul fiscal formularul 097 “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”. Formularul 097 se depune la organul fiscal competent până pe 25 ianuarie pentru intrare, prin opţiune, în sistem, în cazul persoanelor impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul de TVA la încasare anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs, sau începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, pentru persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului.
Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, formularul se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul. De asemenea, pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, formularul se depune între data de 1 şi 25 ale oricărei luni pentru persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 de lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului. Prin excepţie, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 încetarea aplicării sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului.
Florin Dura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *