19 April 2018

Dosar penal pentru munca “la negru”

Filed under: Anchete&Reportaje,Locale,Top News |

munca

Cu toate că acţiunile de control efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Satu Mare sunt frecvente şi stricte, se mai găsesc unii patroni care angajează muncitori fără a le face formele legale de muncă. În cursul lunii ianuarie au fost depistaţi trei astfel de angajatori care aveau 18 muncitori care lucrau “la negru”. Doi dintre angajatori au primit amenzi usturătoare, în timp ce la unul dintre ei i s-a întocmit dosar penal. De asemenea, în cursul lunii ianuarie, în urma celor 375 de controale, din care 179 în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 196 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii ITM au aplicat amenzi în cuantum total de peste 132.000 de lei.

Amenzi şi dosar penal pentru muncă nedeclarată
În domeniul stabilirii relaţiilor de muncă au fost constatate 444 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale, au aplicat 60 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 64.200 lei şi au dispus măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităţilor constatate.

În urma acestor controale, inspectorii ITM au depistat doi angajatori care foloseau munca nedeclarată, respectiv zece persoane fără forme legale de angajare, din care patru femei precum şi doi tineri sub 18 ani. Cei doi angajatori au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi însumând 20.000 lei. De asemenea, pentru un angajator care a fost depistat cu 8 persoane fără forme legale de angajare, au fost sesizate organele de cercetare penală, conform prevederilor art. 264 alin.(3) din Codul Muncii şi ale art. 19 lit.(n) din Legea nr. 108/1999 republicată.
De asemenea, pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii a fost aplicată o amendă în valoare de 300 lei (nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe economie) şi 29 avertismente. Pentru încălcarea prevederilor legale privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, 3 angajatori au fost sancţionaţi pentru împiedicarea inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul şi pentru refuzul de a furniza informaţiile solicitate. Pentru încălcarea prevederilor privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor, au fost sancţionaţi 38 de angajatori din care 24 amenzi în valoare totală de 24.400 lei şi s-au dispus 116 măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate cu privire la întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Aproape 200 de deficienţe în domeniul sănătăţii în muncă
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 197 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând măsuri scrise pentru remedierea acestora la termenele stabilite şi aplicând 197 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 68.000 lei. Astfel, în cursul lunii ianuarie au fost comunicate 11 evenimente din care două mortale, acestea neavând însă caracter de accident de muncă, decesul datorându-se unor cauze patologice (infarct). În cursul lunii ianuarie 2014 au fost finalizate (avizate) două dosare de cercetare pentru accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă, întocmite de comisiile desemnate de angajatori.
În perioada analizată au mai fost eliberate două registre de evidenţă a zilierilor, fiind angajaţi 292 zilieri, care, potrivit înregistrărilor din registre, au prestat 2.103 zile de muncă (om-zile), cele mai multe în domeniile agricultură (53,4 %) şi manipulări de mărfuri (32,8 %).

Sesizări şi reclamaţii
Tot în cursul lunii ianuarie s-au înregistrat la ITM Satu Mare 39 de sesizări şi reclamaţii din care 36 de la salariaţi şi trei de la alţi cetăţeni. Aspectele cele mai frecvent semnalate în petiţiile salariaţilor se referă la raporturile de muncă, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale şi indemnizaţii de asigurări sociale, desfacerea contractului individual de muncă, încălcări ale dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, neeliberarea unor adeverinţe privind perioada lucrată în baza contractului individual de muncă şi altele. “Interesant este faptul că au fost şi reclamaţii în care ni se semnalează faptul că sunt persoane care figurează ca angajaţi ai unor societăţi comerciale deşi nu au semnat nici un fel de contract de muncă şi nu ar fi lucrat pentru angajatorii respectivi, şi din această cauză sunt acum obligaţi să restituie sumele acordate ca ajutor social. Precizăm cu această ocazie că nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulităţii şi stabilirea efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor sau, dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească”, a precizat inspectorul şef al ITM Satu Mare, Adina Filip.

Conducerea ITM roagă persoanele care prestează muncă în subordinea unor angajatori şi nu au semnat un contract individual de muncă în formă scrisă sau nu au primit un exemplar al contractului individual de muncă, să semnaleze acest aspect în timp util când încă prestează munca şi pot fi găsiţi lucrând, şi nu ulterior, după încetarea activităţii sau părăsirea locului de muncă respectiv. Astfel, inspectorul de muncă va dispune măsuri pentru întocmirea (încheierea) contractului individual de muncă în formă scrisă şi înmânarea unui exemplar către salariat.

Florin Dura

One Response to Dosar penal pentru munca “la negru”

  1. VERIFICATI SI FIRMELE DIN CAREI DE MOBILA CARE NU ISI PLATESC ANGAJATI CARE LUCREAZA DE NOAPTE …SPOR DE NOAPTE SI IN SARBATORIII

    TONY
    17 februarie 2014 at 17:54
    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *