24 June 2018

Ministerul Agriculturii sprijină producătorii de lapte

Filed under: Locale |

Cristian-Smadu

În ședința Guvernului din data de 5 februarie a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. Hotărârea adoptată de Guvern stabileşte o nouă perioadă de depunere de cereri inițiale în vederea obținerii avizului prealabil (10 februarie – 15 aprilie 2014) şi prelungește perioada de depunere a documentelor prevăzute la art.11 alin.(2) în HG nr.859/2013, respectiv 20 ianuarie-15 mai 2014. ”Noul termen pe care asociațiile micilor producători de lapte îl au la dispoziție este o nouă șansă pentru comercializarea producției acestora. Sunt convins că majoritatea crescătorilor se vor asocia pentru a beneficia de acest sprijin financiar pus la dispoziție de Ministerul Agriculturii. Mai mult decât atât, pentru a veni în sprijinul lor am reușit să încheiem protocoale cu toți procesatorii de lapte pentru preluarea materiei prime colectate în aceste tancuri de răcire”, a declarat ministrul Daniel Constantin.

Reamintim că începând cu data de 1 ianuarie 2014, nu se mai poate livra lapte neconform, în scopul asigurării conformităţii laptelui românesc. Astfel, Hotărârea Guvernului nr. 859/06 noiembrie 2013 prevede acordarea în anul 2014 a ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri noi de răcire a laptelui producătorilor agricoli, crescători de animale care deţin până la 5 capete vaci de lapte şi sunt organizaţi în acest scop într-o singură formă asociativă constituită în cadrul unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună. Valoarea totală a sprijinului financiar este de 68.879 mii lei, iar cuantumul este de maximum 5.000 euro pentru fiecare formă asociativă care a solicitat acest ajutor şi cuprinde costurile aferente achiziţionării, instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, instruirii necesare pentru utilizarea acestuia/acestora, precum şi asigurarea service-ului pentru o perioadă de 12 luni de la instalare.

Ministerul Agriculturii a cerut implicarea Asociaţiei Comunelor din România – A.Co.R. pentru organizarea crescătorilor de animale şi asigurarea spaţiului necesar instalării tancurilor cu toate utilităţile necesare funcţionării acestora. Ministerul a solicitat direcţiilor agricole judeţene să se implice în acţiunea de achiziţionare prioritară a tancurilor de răcire a laptelui, prin promovarea programului şi prin consultanţă gratuită acordată producătorilor agricoli, în toate etapele, de la constituirea formei asociative şi până la decontarea cheltuielilor.
Florin Dura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *