22 June 2018

Concurs pentru conducerea Teatrului de Nord

Filed under: Locale |

Consilierii locali sătmăreni au aprobat proiectul de hotărâre privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de manager la Teatrul de Nord Satu Mare. Conform deciziei Consiliului Local, managementul instituţiei poate fi încredinţat unei persoane fizice care are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management, nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România, respectiv nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă. Caietul de obiective al candidaţilor va cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind planul de management. Perioada pentru care se încheie contractul de management este cuprinsă în intervalul de minimum trei ani şi maximum cinci ani. Planurile de management vor fi elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective. În prezent, conducerea interimară a Teatrului de Nord este asigurată de către actorul Sorin Oros.
Ciprian Bâtea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *