22 June 2018

Datornicii la Fisc, listaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor

Filed under: Locale |

Conducerea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca, din care face parte şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, aminteşte contribuabililor că în situaţia în care vor înregistra obligaţii fiscale restante la data de 31 martie vor fi publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit Legii nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, contribuabilii mai sunt informaţi că, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2014, nivelul dobânzii a fost modificat la 0,03% pentru fiecare zi de întârziere la plata creanţelor fiscale, iar în cazul înlesnirilor la plată dobânda este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere în situaţia în care contribuabilii constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului. În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele unităţilor fiscale, agenţilor economici li se recomandă depunerea declaraţiilor fiscale în sistem on-line, precum şi efectuarea plăţii obligaţiilor fiscale prin intermediul instituţiilor bancare.
Florin Dura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *