Două decenii de zel misionar şi multă osteneală

Filed under: Locale |

pf

Preasfinţia Voastră,

Hristos – Domnul, Care a mărturisit despre Sine: „Eu sunt lumina lumii” (Ioan 8, 12), a spus şi ucenicilor Săi chemaţi la misiune: „Voi sunteţi lumina lumii” (Matei 5, 14) şi i-a îndemnat, zicând: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16).

Cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos ne arată că faptele bune din viaţa unui om preamăresc pe Dumnezeu înaintea oamenilor, iar omul credincios, care lucrează faptele bune, se aseamănă cu lumina, care arde şi luminează în jurul său, făcând părtaşi bunătăţii sale şi pe semenii săi.

Următor cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos, Preasfinţite Părinte Iustin, aniversaţi acum împlinirea a 20 de ani de la hirotonia întru arhiereu, după ce v-aţi străduit în această perioadă să puneţi în lumină taina rodirii spirituale a darurilor primite la hirotonie, prin lucrarea „cu timp şi fără timp” în misiunea Bisericii.

Întrucât rodirea spirituală este maturizare şi împlinire, ea presupune o receptare atentă a darurilor lui Dumnezeu şi o cultivare constantă a lor, astfel încât Dăruitorul şi comuniunea cu El devin transparente în roadele arătate ca lucrări concrete, folositoare pentru zidirea şi bucuria comunităţii eclesiale.

În comuniune de rugăciune la această sărbătoare binecuvântată, aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Preasfinţiei Voastre, pe care le-aţi cultivat prin rugăciune şi osteneală, înţelepciune şi stăruinţă, având totdeauna sprijinul părintesc al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian, al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, şi fiind ajutat de colaboratorii de la Centrul eparhial, de cler şi mănăstiri, de autorităţi şi binefăcători în lucrarea împlinită spre binele Bisericii şi al societăţii.

Preasfinţia Voastră, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să Vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a poporului dreptcredincios din părţile Maramureşului şi Sătmarului.

Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Preasfinţiei Voastre, ca ajutor în lucrarea pastorală pe care o desfăşuraţi cu mult zel misionar şi cu multă osteneală, armonizând tinereţea cu înţelepciunea şi cuvântul frumos cu fapta bună!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *