19 June 2018

Selecție pentru admiterea la pompieri

Filed under: Actualitatea Salajeana |

3

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” (ISU) Sălaj selectează candidaţi pentru concursul de admitere, sesiunea 2014, la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru arma “pompieri”.

Potrivit ISU Sălaj, sunt scoase la concurs un număr de 160 de locuri, din care 35 la Facultatea de Pompieri şi 125 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, din care două pentru candidaţii de etnie romă.

De asemenea, ISU Sălaj recrutează candidaţi pentru concursul de admitere, sesiunea 2014, pentru specialităţi din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale (locuri pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă), unde pot candida şi femei.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba romană scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs, să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani, nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege,
să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum opt, să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ şi să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Cererile de participare la concursurile de admitere pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti se primesc de către Biroul Resurse Umane până în 21 iulie. Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimentare de la sediul ISU Sălaj din Zalău, la Biroul Resurse Umane.
Iulian Duma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *