More  Conducerea S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a elaborat o nouă strategie de facturare a apei

  - Advertisement -

  apaserv

  Conducerea S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a elaborat o nouă strategie de facturare a apei, astfel încât între citirea contoarelor şi facturarea consumului de apă va fi doar diferenţă de o săptămână. Pentru a putea implementa cu succes demersurile propuse, este posibil ca, în luna iunie, consumatorilor să li se emită două facturi, cu menţiunea că facturile vor reflecta consumul de pe lunile mai şi iunie până la data emiterii facturii. Vă reamintim că în mediul urban emiterea facturilor se face lunar, iar în mediul rural o dată la 4 luni. În perioada dintre citiri se facturează consumul estimat. S.C. Apaserv Satu Mare S.A. prin sistemul informatic generează cantitatea estimată, aceasta fiind rezultatul dintre ultimele citiri efectuate de către angajaţii societăţii. Datorită consumurilor specifice om/zi, mai ridicate în lunile iunie-septembrie faţă de octombrie-mai, cantitatea de apă consumată estimată pe prima decadă va fi mărită, pentru echilibrarea valorică a facturilor (consumurile în lunile de vară fiind mai ridicate). Consumatorii trebuie să asigure accesul cititorilor la contoarele de apă.

  Accesul operatorilor apă-canal la contor este obligatoriu
  Accesul operatorilor apă-canal la contor este obligatoriu, conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în caz contrar procedându-se la sistarea furnizării apei. Cheltuielile de debranşare-rebranşare vor fi suportate de către utilizator, în cuantum de 120 lei, conform Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. Acolo unde citirea nu se va putea efectua, deoarece proprietarul nu a fost găsit la domiciliu, se emite o înştiinţare, în urma căreia va trebui să contacteze la numărul de telefon menţionat persoana responsabilă pentru citirea contorului, precizând data şi ora la care cititorul responsabil poate reveni pentru citirea contorului. Intervalul orar între care se poate solicita citirea contorului este între orele 8-17. Pentru a eficientiza activitatea de citire şi înregistrare a consumurilor, Apaserv achiziţionează aparatură nouă, care va permite înregistrarea automată a indexului pe terminale de calculator.

  Pentru recuperarea datoriilor, S.C. Apaserv Satu Mare S.A. va acţiona în instanţă rău-platnicii
  Potrivit Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi Legii nr. 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi Legii nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, recuperarea debitelor în cazul rău-platnicilor se va face cu respectarea următoarelor etape. Somația: aceasta se emite de Serviciul Urmărire Debitori-Debranșări, conform căreia dacă nu se achită datoria, rău-platnicul va fi debranşat de la reţea în termen de 5 zile . După expirarea termenului stabilit, de 5 zile lucrătoare, Serviciul Urmărire Debitori-Debranșări va urmări achitarea obligaţiilor, iar în caz contrar se va proceda la debranșare. În termen de 3 zile lucrătoare de la debranșare, se va transmite Biroului Juridic situația debitorilor care nu și-au achitat facturile restante nici în urma debranșării, procedând la acţionarea în instanţă. Nici o somație nu se va trimite mai devreme de 45 de zile de la emiterea facturii.
  Pentru instituțiile publice, se vor avea în vedere prevederile OUG 34/2009 potrivit cărora facturile de utilități se pot plăti începând cu data de 25 a lunii, până în 30/31 a lunii în curs. Astfel somația se va transmite după această dată. Cererile de eșalonare a plăţilor se vor admite în următoarele condiții: după achitarea primei tranșe din valoarea debitului restant, pentru diferența de debit se vor depune garanții sub forma biletelor la ordin, respectiv câte un bilet la ordin pentru fiecare tranșă în cazul persoanelor juridice. În cazul în care biletele de ordin nu vor putea fi încasate, fiind refuzate de bancă, Biroul Juridic va demara procedurile legale atât de natură civilă cât și penală. Nerespectarea eșalonării dă dreptul S.C. Apaserv Satu Mare S.A. la debranșare fără altă somație.

  Toţi beneficiarii trebuie să încheie contracte cu S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
  Beneficiarii serviciului de apă-canalizare care nu au încheiat contract cu S.C. Apaserv Satu Mare S.A. trebuie să se prezinte la birourile societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 7-15, pentru încheierea contractelor, cât şi pentru transcrierea contractelor în cazul noilor proprietari, în calitate de beneficiari actuali ai serviciului. Atenţie, la cumpărarea unui imobil, noul proprietar trebuie să se asigure că vânzătorul a achitat toate datoriile către Apaserv, în acest sens, chiar şi notarii publici fiind obligaţi de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice să nu autentifice acte de înstrăinare, fără dovada achitării la zi a datoriilor. În caz contrar, plata datoriilor acumulate la imobilul cumpărat îi revine noului proprietar. Încheierea contractelor se face la următoarele puncte de lucru: Satu Mare – str. Gara Ferăstrău 9/A şi str. Mihai Viteazu nr.27; Carei, str. V.Alecsandri, nr.1; Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr.64; Negreşti Oaş, str. Mesteacănului.
  Acte necesare pentru încheierea contractului – persoane fizice: Carte de Identitate; Contract de vânzare-cumpărare (sau contract de închiriere/contract donaţie/sentinţă definitivă sau alt act de transfer al dreptului de proprietate)/extras CF. Acte necesare pentru încheierea contractului – persoane juridice: Copie Cod unic înregistrare Camera de Comerţ; Cod IBAN; Copie Extras CF; Copie Contract de vânzare-cumpărare sau de închiriere al spaţiului (în cazul contractului de închiriere este necesar şi acceptul proprietarului); Declaraţie pe proprie răspundere, care să cuprindă câtă suprafaţă construită şi betonată deţine persoana juridică, conform extras C.F. actualizat; Ştampila firmei. Este de menţionat faptul că potrivit prevederilor legale, S.C. Apaserv Satu Mare S.A. este obligată să furnizeze apă şi servicii de canalizare numai clienţilor care au încheiat Contract, conform Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 art. 31 (1) precum şi a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, art. 215 lit. d şi art. 224. Neîncheierea unui contract dă dreptul S.C. Apaserv Satu Mare S.A. să sisteze cu un preaviz de 5 zile lucrătoare furnizarea serviciilor până la încheierea contractului. Menţionăm faptul că încheierea contractului se face în mod gratuit.

   

  Informaţii referitoare la Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi Legislaţia care reglementează serviciul comunitar de utilităţi publice, le găsiţi pe pagina web a societăţii: www.apaservsm.ro

  Pentru informaţii/reclamaţii puteţi să vă adresaţi telefonic, la următoarele numere:
  – Dispecerat Satu Mare 0261.721051; 0734.221096
  – Birou relaţii cu publicul 0261.721052; 0261.716944

  Consilieri de dezvoltare zonală:
  Satu Mare (Marius Ceteraş)– 0735.400761
  Tăşnad ( Mate Kovacs) – 0755.010439
  Carei ( Vasile Fogel)– 0735.400799
  Negreşti Oaş ( Gheorghe Rişcău) – 0735.846833  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts