More


  Fermierii care produc ecologic îşi aşteaptă banii

  - Advertisement -

  Conform APIA Sălaj, potenţialii beneficiari ai ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2013 pot depune cererile la Centrul Judeţean APIA Sălaj în perioada 1 septembrie -15 octombrie. În Sălaj sunt 270 de producători agricoli care sunt în perioada de conversie sau produc în sistem ecologic. Ajutoarele se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie. Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale sau persoanele juridice care îndeplinesc anumite condiţii.

  Solicitantul trebuie să aibă exploataţia înregistrată în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific în sistemul de agricultură ecologică la Ministerul Agriculturii prin direcţiile agricole judeţene; să deţină un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene; să deţină un document justificativ, certificat de conformitate, master certificat, certificat de confirmare a conversiei în care să menţioneze statutul exploataţiei în conversie (anul unu, doi, trei) cultura şi suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine; să menţină exploataţia în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de cinci ani.

  În cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 hectare, ocupată cu culturi anuale, culturi perene, păşuni şi fâneţe permanente. Beneficiarii ajutorului specific vor putea depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, la Centrul Judeţean APIA pe raza teritorială unde se află exploataţia, însoţită de următoarele documente: copie de pe buletinul de identitate al titularului, copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, copie de pe documentele care fac dovada folosirii terenului, copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare care să ateste că nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img