Populaţia municipiului Satu Mare, în creşterepopulatie

Populaţia municipiului Satu Mare a crescut cu 75 de persoane în luna septembrie, potrivit raportului de activitate al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare. Astfel, în perioada analizată au fost înregistrate 212 acte de naştere şi au fost eliberate 137 de certificate de deces. Tot în cursul lunii septembrie instituţia a mai eliberat 95 de certificate de căsătorie. În luna septembrie, Serviciul de Stare Civilă a Direcţiei de Evidenţă a Populaţiei al municipiului Satu Mare a înregistrat şi eliberat 212 certificate de naştere pentru nou-născuţi din care 33 au reprezentat transcrieri ale unor certificate de naştere a celor născuţi în străinătate. De asemenea, a mai fost înregistrat şi un act de adopţie. Tot în perioada respectivă instituţia a eliberat 137 de certificate de deces.
Dacă se face o comparaţie între numărul naşterilor şi cel al deceselor, se poate lesne constata că sporul demografic al municipiul Satu Mare este pozitiv. Astfel, se poate spune că populaţia municipiului Satu Mare a crescut cu 75 de locuitori în luna septembrie, ceea ce reprezintă diferenţa dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor înregistrate.
Tot în cursul lunii septembrie, în municipiul Satu Mare au fost înregistrate şi eliberate 95 de acte de căsătorie. Dintre acestea, 11 au avut loc în străinătate şi transcrise ulterior la Satu Mare. De asemenea, au mai fost înregistrate patru dosare de divorţ, trei sentinţe de divorţ cu aprobarea M.A.I., o sentinţă de divorţ recunoscută de instanţele româneşti, cinci certificate de divorţ emise de Primăria Satu Mare şi 20 sentinţe de divorţ irevocabile emise de judecătoria Satu Mare, respectiv notarii publici. În total 33 de acţiuni de divorţ.
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Satu Mare a mai înregistrat, potrivit raportului de activitate al instituţiei, zece schimbări de nume şi prenume cu documente doveditoare din străinătate, cinci schimbări pe cale administrativă a numelui de familie, cinci rectificări ale unor acte de stare civilă prin dispoziţii ale primarului municipiului Satu Mare, cinci recunoaşteri ale paternităţii date în faţa ofiţerului de stare civilă, şase livrete de familie la cerere şi o adeverinţă privind componenţa familiei. Totodată, 19 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie au depus cereri pentru a putea intra în posesia premiului oferit de Primăria Satu Mare cuplurilor de aur.

Florin Dura

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts