More  DJST Satu Mare caută 11 tineri pentru “Managementul Proiectelor Europene”

  Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Satu Mare desfăşoară selecţia unui număr de 11 tineri în vederea participării lor la Proiectul “MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE” derulat de Ministerul Tineretului şi Sportului. Proiectul are ca obiectiv creşterea gradului de accesare a fondurilor europene la nivelul organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale de tineret, urmărind formarea persoanelor în domeniul accesării fondurilor europene.
  Criteriile de selecţie a aplicanţilor:
  1. Criteriu de eligibilitate (eliminatoriu):
  – vârsta până în 35 de ani;
  – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
  2. Criterii de evaluare (pe bază de punctaj: maxim 100 puncte, minim 60 puncte):
  2.1. Criteriul motivaţional (60 puncte):
  – Scrisoare de intenţie, care trebuie să conţină: a) Motivaţia aplicantului privind participarea la curs; b) Rezultate aşteptate; c) Continuitatea după finalizarea proiectului (prezentarea succintă a modului în care se vor pune în practică cele învăţate)
  2.2. Criterii specifice – criteriul participării civice (40 puncte)– voluntar/membru ONG, dovedit prin declaraţia preşedintelui ONG.
  Aplicanţii care nu întrunesc punctajul minim de 60 de puncte vor fi descalificaţi.
  3. Înscrierea aplicanţilor se face pe baza următoarelor documente:
  a) Formular de înscriere – model tip
  b) Scrisoare de intenţie
  c) Act de identitate, copie
  d) Diplomă de studii (adeverinţă), copie
  e) Declaraţia preşedintelui ONG pentru criteriul participării civice
  4. Perioada de înscriere: 1-14 noiembrie 2013. Selecţia aplicanţilor: 15-18 noiembrie 2013.
  5. Perioada de desfăşurare: 1 – 6 decembrie 2013, la Bucureşti.
  Documentele se vor transmite astfel;
  – scanate, prin poşta electronică la adresa de e-mail: djst.satumare@mts.ro
  – depuse personal, în plic închis, la D.J.S.T. Satu Mare, str. Vasile Conta nr. 2.
  Cheltuielile legate de transport cad în sarcina participantului selectat. Participanţii selectaţi sunt obligaţi să respecte “Regulamentul intern” stabilit pentru acest proiect.
  Informaţii suplimentare (formular de înscriere, reguli de redactare scrisoare de intenţie) se pot obţine de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare, str. Vasile Conta nr. 2, Satu Mare, tel. 0261-711604 sau e-mail: djst.satumare@mts.ro
  Director executiv adjunct,
  Dragoş Virgil

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE