Consens la aprobarea bugetului municipiului Satu Mareconsens

După discuţii interminabile şi tratative dure duse în şedinţele de comisii sau între liderii partidelor politice reprezentate în Consiliul Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2014 a trecut lejer de plenul Consiliului Local. Cu un singur vot negativ, cel al consilierului UDMR Butka Gergely, aleşii locali au demonstrat că reuşesc să ajungă la un consens. Pentru a obţine o majoritate confortabilă, consilierii USL au acceptat o serie de amendamente depuse de către grupul UDMR, care au vizat alocarea de fonduri pentru reabilitarea centrului istoric, realizarea unor piste pentru biciclişti şi construirea de staţii pentru Transurban, astfel încât sătmărenii să nu mai fie nevoiţi să aştepte autobuzele sub cerul liber. Butka Gergely s-a abţinut de la vot din cauza faptului că a fost păstrată în buget finanţarea construirii unui patinoar, în condiţiile în care, susţine acesta, există destule firme care se ocupă în mod gratuit, an de an, de realizarea unui patinoar. “Viaţa economică a Sătmarului va intra în normal”, a declarat primarul Dorel Coica, mulţumit de atitudinea aleşilor locali.

Conform proiectului de hotărâre, în baza proiectelor de buget depuse de către departamentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Satu Mare, respectiv instituţiile publice şi societăţile comerciale din subordinea Consiliului Local Satu Mare, primarul Dorel Coica a propus ca bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2014 să fie aprobat la nivelul sumei de 245.736.123 lei, din care suma de 197.917.394 lei va fi direcţionată către secţiunea de funcţionare, respectiv 47.818.729 lei către secţiunea de dezvoltare.
“Totalul veniturilor prognozate la nivelul bugetului local al municipiului Satu Mare, în cuantum de 245.736.123 lei, este structurat după cum urmează: 123.126.450 lei reprezintă veniturile proprii ale secţiunii de funcţionare a bugetului local formate din categoriile de venituri care s-au regăsit şi în anul 2013 în structura bugetului local. În aceste condiţii s-au respectat prevederile art. nr. 14, alin. 7 din Legea nr. 273 din 2006 a finanţelor publice locale, privind fundamentarea veniturilor proprii la nivelul încasărilor realizate la finele anului precedent, întrucât eventualele plusuri de venituri prognozate sunt rezultate ca urmare a apariţiei unor acte normative care au condus la modificarea structurii unor categorii de venituri. De asemenea, cuantumul unor sume este comunicat şi repartizat de către alte instituţii: D.G.R.F.P. Cluj Napoca, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare. 14.428.499 lei sunt venituri proprii ale secţiunii de dezvoltare a bugetului local, iar 108.181.174 lei reprezintă venituri din alte surse: sume defalcate din T.V.A., subvenţii pentru diferite destinaţii de la bugetul de stat, recuperări de sume ca urmare a cererilor de finanţare întocmite de către aparatul de specialitate al primarului, pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă aflate în derulare, excedentul secţiunii de funcţionare, precum şi excedentul anilor bugetari precedenţi”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat de către aleşii locali.

Ciprian Bâtea

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts