More  Întreg executivul Primăriei Zalău declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI)

  - Advertisement -

  Primarul și cei doi viceprimari își caută dreptatea în instanță

  Toată conducerea Primăriei Zalău, mai precis primarul și cei doi viceprimari, au fost declarați ca fiind incompatibili de către Agenția Națională de Integritate (ANI).

  Potrivit unui raport al ANI, dat publicității ieri, în ceea ce privește incompatibilitatea viceprimarului Daniela Gabriela Coța, în perioada 30 iulie 2008 – 28 octombrie 2013, aceasta a deținut simultan cu funcția de viceprimar al Municipiului Zalău și funcția de reprezentant al unității administrativ – teritoriale Zalău în AGA la trei societăți comerciale de interes local. Este vorba de S.C. TRANSURBIS S.A., în perioada 30 iulie 2008 – 28 octombrie 2013; S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L., în perioada 19 august 2010 – 28 octombrie 2013 și S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A., în perioada 23 iulie 2012 – 28 octombrie 2013. În urma acestei decizii, Daniela Coța a declarat că va ataca în instanță constatarea ANI.

  Tot potrivit inspectorilor ANI, celălalt viceprimar al municipiului Zalău, Nicolae Fazakas, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iulie 2012 – 26 august 2013, întrucât a deținut simultan atât funcția de viceprimar al Municipiului Zalău, cât și calitatea de reprezentant al Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. TRANSURBIS S.A., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003. Și viceprimarul Nicolae Fazakas va contesta în instanță decizia ANI deoarece a fost în AGA Transurbis în calitate de consilier local și nu de viceprimar. El spune că legea 215 din 2001 a administrației publice permitea acest lucru. Fazakas susține că nu a primit nici o remunerație de la Transurbis în perioada în care a activat în AGA. Totodată, el spune că pentru funcția pe care a deținut-o în AGA a primit avizul juridic al primăriei și al prefectului.

  Primarul Căpîlnașiu declarat incompatibil de ANI încă de anul trecut

  La sfârșitul lunii octombrie, primarul municipiului Zalău, Radu Căpîlnașiu a fost declarat de ANI în stare de incompatibilitate, deoarece în perioada 17 mai 2010 – 01 august 2013, precum și în perioada 26 iulie 2010 până la sfârșitul lunii octombrie, a deținut concomitent funcția de primar și calitatea de reprezentant al Municipiului Zalău în cadrul AGA la S.C. E-star SA Distriterm S.R.L. și la S.C. Citadin Zalău S.R.L. Primarul Căpîlnașiu a constestat decizia ANI în instanță și nu a primit încă o soluție la dosar.

  La scurt timp după ce ANI l-a declarat incompatibil pe primarul Căpîlnașiu, viceprimarii Daniela Coța și Nicolae Fazakas au renunțat imediat la calitatea de reprezentant în AGA ale societăților în care erau membri

  Tot potrivit ANI, persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

  Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi ale Legii nr. 161/2003:

  • art. 87, alin. (1), lit. c), d), f), g), potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu: […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia; funcţia de […] administrator, membru al consiliului de administraţie […] sau orice funcţie […] de execuţie la societăţile comerciale […] precum şi la instituţiile publice […] funcţia de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional; calitatea de comerciant persoană fizică”;
  • art. 88, alin. (1), lit. c) și d), potrivit căruia „Funcția de consilier local este incompatibilă cu […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respective sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv; funcţia de […] director […] la regiile autonome […] de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ – teritorială respectivă […]”;
  • art. 90, alin. (1) și (2), potrivit căruia „Consilierii locali şi județeni care au funcţia de […] administrator […] la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări […] cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte […]. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”;
  • art. 91, alin. (3), teza I, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;
  • art. 96, alin. 1, potrivit căruia „Funcționarii publici […] pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public […] potrivit fișei postului”.

  „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

  „Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

  Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
  Iulian Duma  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  Cu buzele umflate

  0