More  CALEA SPRE ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU (I)

  - Advertisement -

  Patimile lui Iisus Hristos şi lupta sa cu ispitele au învins forţele Răului. Pentru prima dată în istoria umanităţii am asistat la o luptă deschisă între Fiul lui Dumnezeu şi forţele provocatoare ale Răului. EL ne-a arătat cât de cruntă este această confruntare şi ne-a învăţat cum să luptăm cu necuratul. Iisus Hristos n-a venit singur printre oameni. El a venit împreună cu cei 12 apostoli, cu Ioan Botezătorul şi cu ceilalţi sfinţi, care au fost predestinaţi să se nască pe acest pământ. Toate Învăţăturile lui Iisus , pe care le regăsim în scrierile evangheliştilor, în pilde şi parabole, au avut menirea de a ne confirma existenţa lui Dumnezeu, a Puterii Sale Nemăsurate, dar şi de a ne conştientiza, de a ne dărui revelaţia înţelegerii Împărăţiei lui Dumnezeu. „O altă pildă le-a pus înainte zicând: Împărăţia Cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în ţarina sa, şi care este mai mic decât toate seminţele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele şi se face pom, încât vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui. Altă pildă le-a spus lor: Asemenea este Împărăţia Cerurilor aluatului pe care, luându-l, o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată.” (Matei 13, 31-32). Cine umblă în credinţă, vede cu ochii minţii mărirea Împărăţiei Cerurilor.

  Imaginaţi-vă că aceste mesaje, pe care Dumnezeu le-a transmis oamenilor prin Fiul Său, sunt cât se poate de simple, dar în acelaşi timp profunde şi complexe, cu multe comparaţii şi simboluri, spuse într-un limbaj comun, pentru ca toţi să înţeleagă care sunt regulile, formulele dacă vreţi, reţetele eficace…pe care trebuie să ni le însuşim cu perseverenţă , iar apoi să le aplicăm în lupta cu forţele Răului, dar şi cu noi înşine, pentru a ne putea controla cu mintea luminată pornirile şi dorinţele trupeşti. Asistăm la o pregătire ca-n artele marţiale, la o revoluţie a ordinii interioare a omului. Prin aceste Învăţături Divine, tălmăcite de preoţi în predici şi-n zilele noastre, oamenii sunt învăţaţi cum să lupte pe tărâmul vieţii pământene pentru a învinge ispitele diavoleşti. Asemenea se întîmplă şi în lucrările noastre pământeşti. Nu putem rezolva o problemă la matematică de calcul prescurtat, dacă nu cunoaştem formulele. Nu putem să culegem nimic din grădină, dacă nu respectăm anumite reguli ale semănatului. Nu putem să obţinem o prăjitură bună, dacă nu ştim reţeta…Nu putem conduce o maşină, dacă nu cunoaştem regulile de circulaţie. Nu vom putea vedea Împărăţia Lui Dumnezeu, dacă nu vom învăţa, aplica şi respecta regulile lăsate nouă prin trimişii lui Dumnezeu, începând de la Avraam, Moise… şi până la Iisus Hristos.

  Măreţia constă în faptul că tot ceea ce a făcut concret şi a spus Iisus Hristos înseamnă pe de-o parte prezentarea plină de înţelepciune a Împărăţiei lui Dumnezeu, iar pe de altă parte modul efectiv de luptă, în care trebuie să ne angrenăm, să suferim, să răbdăm toate provocările. Acestea iau diferite forme, iar noi trebuie să rămânem neînvinşi şi neispitiţi până la trecerea noastră în Împărăţia Lui Dumnezeu. Toate acestea le găsim concentrate în CINA CEA DE TAINĂ, când Iisus Hristos ne îndeamnă să mâncăm şi să bem din esenţa LEGII CELEI NOI – care este de fapt PUTEREA DIVINĂ comasată în CUVINTE pline de înţelepciune şi în FAPTE, cu care noi trebuie să ne fructificăm, să ne consolidăm sistemul de apărare şi de atac al conştiinţei, pentru a dejuca orice tentativă a diavolului, care doreşte să ne îndepărteze de Calea cea Dreaptă, care duce spre dimensiunea divină, căreia noi îi spunem Rai. V-amintiţi momentul în care apostolul Petru se apropie de Iisus şi încearcă să-l prevină că va fi arestat, iar Isus îi spune: „ Înapoia mea, Satano !”. Diavolul a încercat să-l ispitească pe Iisus prin aproapele lui, Petru, pentru ca El să nu împlinească voia Domnului, pentru care a fost trimis pe pământ. Oare nu este şi acesta un exemplu lăsat nouă oamenilor? Prin aproapele nostru îndoielnic în credinţă, forţele Răului încearcă să ne abată de la drumul cel drept, încearcă să ne abată de la misiunea noastră pe acest pământ, de la deciziile pe care noi le-am luat pentru a ne pune în valoare “talantul “ dăruit de bunul Dumnezeu.

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts