Comisia județeană de dialog social, băgată în ședință la PrefecturăPrefectul judeţului Sălaj, dr. Ionel Ciunt, a participat, azi, la şedinţa lunară a comisiei judeţene de dialog social pentru patronate şi sindicate, care a avut ca  punct pe ordinea de zi prezentarea modificărilor din legislaţia muncii.

În acest context, Luminiţa Nemeş,  reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă,  a precizat că  începând cu data de 1 iulie 2014, în conformitate cu HG 871 din 2013, salariului minim brut creşte de la 850 la 900 Ron/lună.

De asemenea, au fost aduse o serie de modificări şi noutăţi prin legea 18/2014, care  extinde domeniile în care pot lucra zilierii, acestea fiind: agricultură, vânătoare şi servicii anexe ( exceptând crescătorii de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă), sivicultură ( exceptând exploataţiile forestiere), pescuit şi acvacultură, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor, comerţ pentru produsele agricole brute şi animale vii, activităţi de organizare a expoziţiilor , târgurilor şi congreselor, publicitate, activităţi de interpretare artistică, activităţi de cercetare, precum şi activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice.

Noile prevederi legislative aduc o serie de obligaţii pentru beneficiarul muncii ziliere, care trebuie: să asigure  securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor, să instruiască zilierii înainte de începerea activităţii, să solicite zilierilor o declaraţie pe proprie răspundere, pe bază de semnătură, din care să rezulte că starea de sănătate le permite desfăşurarea activităţii repartizate, să comunice Inspectoratului Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri, dar şi să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii.

Referitor la noutăţile legislative apărute de la ultima şedinţă  a comisiei judeţene de dialog social, Vasile Pădurean, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Sălaj, a ţinut să aprecieze adoptarea ordonanţei de urgenţă privind neimpozitarea  profitului reinvestit, începând cu data de 1 iulie 2014.

Reprezentanţii mediului de afaceri au  declarat  că următoarea măsură aşteptată este reducerea CAS cu 5% pentru angajator.
Iulian Duma

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts