More

  Admiterea în clasa a IX-a pe locurile speciale pentru rromi

  elevi-romi

  Pentru anul școlar 2014-2015 repartizarea elevilor de etnie rromă în clasa a IX-a se va face respectându-se opțiunile acestora, în clasele organizate pentru toți elevii, indiferent de unitatea de învățământ, domeniul de pregătire, profil și formă de învățământ. Locurile speciale pentru candidații rromi se alocă peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, câte 2 locuri suplimentare la clasă. În cazul învățământului profesional, pentru clasele a IX-a în care sunt două calificări profesionale, se alocă un loc suplimentar pentru candidații din etnia rromilor, la fiecare calificare profesională.

  Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru rromi se primesc, la comisia de admitere județeană, până la data de 20 iunie 2014. În perioada 7-9 iulie 2014, comisia de admitere județeană va asigura repartizarea candidaților rromi care au depus cereri, pe locurile speciale pentru rromi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică.
  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE