More


  Postul de inspector şcolar general, scos la concurs

  - Advertisement -

  Postul de inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare va fi scos la concurs. Procedura se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557 / 7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare. La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: este membru al corpului național de experți în managementul educațional; este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență; este personal didactic titular în învățământ / într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor; are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani; a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent; are recomandare / caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs. Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557 / 7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se depune, în perioada 18-23 februarie 2015, la sediul inspectoratului școlar pentru a cărui funcție de inspector școlar general candidează.

  Probele de concurs se vor desfășura în perioada 11-20 martie 2015 la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img