Cursuri pentru licenţa UEFA CAJF Satu Mare, prin Comisia Tehnică, organizează curs pentru obținerea licenței C – UEFA. Pentru a obtine licenţa C UEFA candidatii trebuie sa urmeze un curs de minimum 60 ore finalizat cu examen. Vor fi admişi la acest curs următorii:

• absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
• actualii instructori remarcaţi prin activitatea prestată
• tineri cu vârsta minimă de 18 ani, fete şi băieţi, care au practicat sau practică fotbalul
• persoane cu pasiune pentru fotbal care au un profil moral corespunzător
Antrenorii echipelor de seniori și juniori din cadrul Ligii a IV-a ELITE care nu au obținut această licență sunt obligați să se înscrie la acest curs. Dosarul trebuie să cuprindă următoarele:
• cerere tip
• fotocopie după CI, certificat de naştere, diploma de bacalaureat şi după carnetul de instructor (acolo unde este cazul)
• cazier juridic
• adeverinţă medicală din care să rezulte că este sănătos clinic
• chitanţa doveditoare achitării taxei
Persoanele interesate se pot înscrie la secretariatul AJF Satu Mare până la data de 05-10-2015, taxa de înscriere fiind 300 lei. Cursul va începe în data de 19 octombrie 2015. Examenul de admitere constă într-o probă practică (joc la două porţi) şi o probă teoretică (scris – subiecte din regulamentul de joc şi cultură generală fotbalistică). Ambele examene se vor nota cu calificative de la 1 la 10, iar nota finală va fi obţinută prin media aritmetică a celor două note şi trebuie să fie minim 6.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts