More


  „Mircea Eliade” – O şcoală de firmament la dispoziţia dumneavoastră

  - Advertisement -

  eliade01

  Aşa cum v-am obişnuit în ultimul timp la început de an şcolar, Nord Vest TV şi Gazeta de Nord Vest Satu Mare au poposit pentru o zi în mijlocul elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” din Satu Mare, vrând să aflăm ce se mai petrece în cea mai mare şcoală din judeţ. Suntem întâmpinaţi cu deosebită căldură de cele două directoare ale instituţiei Mariana Sălăgean şi Jolanda Szabo care ne spun: „Bine aţi venit în şcoala noastră. Suntem onoraţi că vă aflaţi printre noi şi vrem să vă anunţăm cu bucurie că începem noul an şcolar 2015-2016 cu un număr de 933 elevi  cuprinși în 40 clase, 521 elevi din ciclul primar  fiind cuprinşi în 21 de săli  de clasă, pentru ca  în învățământul gimnazial să avem  412 elevi cuprinşi  în 19 clase.

  Corp profesoral pe măsura unei şcoli de elită
  Şcoala gazdă are ca scop eficientizarea procesului educațional și asigurarea unei baze materiale moderne,  acestea fiind doar câteva dintre obiectivele majore pentru care echipa managerială a școlii și corpul profesoral acordă o atenție deosebită „Cu un corp profesoral format din 58 de cadre didactice, toate având studiile corespunzătoare postului ocupat, cu 52 de cadre didactice titulare în sistemul național de învățământ şi cu şase cadre didactice suplinitori calificați, credem că şi acest fapt este un motiv pentru care pot să susţin cu încredere şi răspundere că aici în această şcoală cartea, învăţătura, responsabilitatea, demnitatea, competenţa, buna înţelegere şi nu în ultimul rând înţelepciunea sunt la loc de cinste şi respect. Dascălii acestei şcoli sunt călăuziţi de  cuvintele marelui Eliade care spunea că: „A face din viaţa şi cunoaşterea ta o permanentă bucurie  –  în pofida tuturor mizeriilor, şi întunecimilor, şi păcatelor, şi neputinţelor, şi deznădejdilor – iată o datorie a omului şi a omeniei din tine.”

  Scurt istoric al Şcolii Mircea Eliade
  În anul 1901, pe malul Stâng al Someşului s-a înfiinţat prima şcoală de stat nr. 3 – din marginea Sătmarului – şcoală cu predare în limba maghiară; în anii 1913, 1914 şcoala primind  numele de „Kültelki Iskola”. În perioada 1919 – 1920  unitatea de învăţământ se transformă în „Şcoala primară de stat cu predare în limba română”, moment în care apare  pentru prima dată şi prima clasa a V-a, pentru ca  anii 1935–1936 să debuteze cu câteva noţiuni noi, conducătorii claselor numindu-se  diriginţi şi învăţători. În perioada dictatului de la Viena 1940 – 1941, şcoala primeşte numele de „Szatmárnémeti 5 Sz. Méntelepi Magyar Királyi Állami Iskola”, sfârşitul celui de – al II-lea Război Mondial readucând  denumirea de Şcoala Primară nr.5. În anul 1948, considerat anul reformei învăţământului în România, se înfiinţează clasele a V-a a VI- a şi a VII-a, în cadrul „Şcolii de 7 ani”,  anul fiind împărţit în semestre, în loc de matricole apărând fişele „Mironescu Mera”, pentru ca la încheierea anului şcolar fiecare clasă să susţină un examen, iar clasa a VIII-a examen de absolvire.
  În anul şcolar 1946-1947, pe când Inspectoratul Şcolar Judeţean era condus de înv. Ştefan Şteţiu. se înfiinţează clase complementare cu profil agricol,   pentru ca-n  anul 1956 să i se atribuie denumirea de “Şcoala de 7 ani  nr.6 cu limba de predare română şi maghiară”. În anul şcolar 1963-1964 datorită numărului foarte mare de elevi (886 repartizaţi în 29 de clase), cu sprijinul Ministerului Învăţământului s-a alocat suma de 1650 lei, pentru construirea noii clădiri, actualul corp B, construcţia începând  la 10 ianuarie 1964, pentru ca  în toamna anului 1964, la 15 septembrie inspectorul general de atunci, prof. Andrei Paroliseanu să taie panglica tricoloră de inaugurare a noii clădiri.  Cel mai mare număr de elevi care ajung să frecventeze Şcoala Generală Nr.6 a fost de 2409,  organizaţi  în 71 de săli de clase în anul şcolar 1980-1981, .după Revoluţia din 1989 Şcoala Generală Nr.6 Satu Mare, primind la data de 29 decembrie 1989  denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII;  în prezent funcţionând sub titulatura de Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Satu Mare.

  Câteva date despre baza materială
  Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” cuprinde 3 corpuri de clădire împărţite în:  corpul A –  dotat cu săli de clasă, laboratoare şi cabinete având două  etaje pe o suprafaţă construită de  855  m2  ;  corpul B –  dotat cu săli de clasă, cabinete, sală festivă, atelier,  având două etaje pe o suprafaţă  construită este de 777  m2  şi  corpul C – care cuprinde sala de sport cu vestiarele anexe pe o suprafaţă construită este de 626  m2. “În prima zi de școală, elevii noştri au fost primiți în cele 40 de săli de clasă amenajate cu pricepere și dibăcie de către dascălii lor. Conducerea școlii cu sprijinul fără echivoc a domnului primar dr. Dorel Coica și a echipei domniei sale ne-au acordat o atenție deosebită și am reușit să efectuăm pe parcursul acestei veri reparații la acoperișul corpului B, la sala de sport, cel mai important lucru fiind demararea proiectului de reabilitare totală a școlii, proiect de mare anvergură, cu cofinanțare din fonduri europene …” ne-a mai declarat doamna directoare Sălăgean.

  Rezultate pe măsura unei astfel de şcoli

  eliade02
  „Vă spuneam mai înainte că eficientizarea procesului educațional și asigurarea unei baze materiale moderne sunt doar câteva dintre obiectivele majore pentru care echipa managerială a școlii și corpul profesoral acordă o atenție deosebită. Acest lucru poate fi dovedit în primul rând prin rezultatele deosebite obținute de către elevii școlii noastre la Examenul de Evaluare Naţională, unde elevii Dragoș Kitty și Brănișteanu Bogdan au obținut media 10. La aceste rezultate se adaugă și numărul mare de absolvenți care au obținut media peste 9 la examenul de evaluare națională. De menționat este și faptul ca peste 50% dintre absolvenții școlii noastre au reușit la admiterea  la colegii de prestigiu din Satu Mare,  Aceste rezultate înseamnă muncă asiduă atât din partea elevilor cât și din partea dascălilor, pentru acest lucru conducerea școlii mulțumindu-le tuturor  respectuos”.

  În loc de încheiere
  Zilnic suntem bombardaţi „la pachet” cu ştiri şi informaţii care mai de care mai umflate despre „marii corupţi din educaţie” – profesorii. Avem de-a face chiar cu o ispită psihotică de a-i privi pe dascăli punându-le la zid slăbiciunile şi greşelile, de multe ori cu ţipete  barbare, uitând că de fapt fiecare dintre noi am fost conduşi prin primii paşi ai vieţii de câtre un „Domn Trandafir”,  devenind între timp pseudo-adulţi trişti şi  recalcitranţi. Din spirit de păstrare a locului de muncă dar şi din dorinţa de penetrare a copiilor din clasele lor la cele mai înalte cote ale educaţiei şi performanţei aceşti dascăli îşi rup de multe ori din mândria de om strângând din dinţi uneori în faţa provocărilor venite de la o societate care se simte parcă din ce în ce mai autosuficientă. Profesorii de la Şcoala Mircea Eliade, ca şi toţi profesorii din România se încăpăţânează să rămână acei Domni Trandafir de care noi toţi avem nevoie, spre a supravieţui ca naţie şi ca specie. Vorba unui coleg „de suferinţă” care într-o clipă de oboseală motivaţională ne destăinuia în sala profesorală: „Doamnelor şi domnilor colegi, între aceşti copii şi prăpastie … suntem noi!”
  Valeriu Ioan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img