More


  Dascălii sătmăreni, nemulţumiţi de planul propus de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

  - Advertisement -

  dascali

  Cadrele didactice din judeţul Satu Mare s-au arătat nemulţumite de planul – cadru pentru clasele V-VIII, în variantele propuse de Institutul de Științe ale Educației. În perioada 11 – 18 ianuarie 2016, la nivelul județului Satu Mare, au fost organizate dezbateri publice privind acest plan. Activitățile s-au desfășurat la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și al unităților de învățământ, având ca invitați reprezentanți ai părinților, ai autorităților locale, elevi, profesori, lideri de sindicat.

  Un mare NU pentru reducerea orelor de română
  Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a colectat feed-backul în urma dezbaterilor organizate și l-a înaintat Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, exact așa cum a fost transmis de către unitățile de învățământ, fără a interveni în conținutul observațiilor.

  Una dintre nemulţumiri a fost faptul că în nicio variantă nu se regăseşte limba maternă pentru minorităţile naţionale conform legislației în vigoare. Referitor la disciplina Limba şi literatura română, se consideră că nu este oportună reducerea numărului de ore, ţinând cont de importanţa acestei discipline şi de faptul că în condiţiile reducerii unei ore la clasa a V-a, materia nu va putea fi finalizată. Dascălii sătmăreni recomandă 5 ore la clasa a VIII-a fiind vorba despre o disciplină de examen, atât la gimnaziu cât şi la liceu. Chiar dacă studierea disciplinei la nivel de învățământ primar nu face obiectul dezbaterii, se apreciază că ar trebui avut în vedere ca Limba şi literatura română să fie predată de profesorii de specialitate la clasele minorităţilor naţionale.

  Referitor la disciplina Limba latină, se consideră că se poate exclude studierea în clasa a VIII-a, cu amendamentul de a nu fi ignorată la nivel liceal, indiferent de profil.

  Discipline predate prea devreme
  Pentru variantele 1 și 3 ale planurilor – cadru, nu este considerată benefică lipsa orelor de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (TIC) de la clasele VII-VIII, optându-se pentru introducerea disciplinei TIC şi la aceste clase, care ar asigura pregătirea temeinică în utilizarea tehnologiilor moderne şi a metodelor interactive. Pentru varianta 2 de plan-cadru, care pune accent mai ales pe ştiinţele naturii şi pe tehnologii, se apreciază că promovează debutul mult prea timpuriu ( începând cu clasa a V-a) al unor discipline din domeniul științelor, precum fizica, chimia şi disciplinele tehnologice. Se consideră că nu se poate preda fizica şi chimia la clasele a V-a şi a VI-a atâta timp cât unele noţiuni fundamentale presupun cunoştinţe de matematică ce se predau mult mai târziu, în ultimii ani ai ciclului gimnazial.

  Totodată, cadrele didactice din judeţ consideră că nu este oportună lipsa orelor de consiliere şi orientare la clasele V-VII în varianta 2 de plan-cadru, deoarece în cadrul acestor ore, elevii beneficiază de sprijin pentru realizarea conexiunilor între ceea ce învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală, fapt ce contribuie la sporirea motivaţiei şi interesului elevilor pentru învăţare. Se consideră nejustificat de mare numărul maxim de ore, 29-30 (31 la clasa aVIII-a), dorindu-se mai multă flexibilitate. Se propune un număr mai mare de opţionale care să reflecte cu adevărat dorinţele elevilor.

  Programe şcolare simplificate
  În cadrul dezbaterilor s-a evidenţiat faptul că programele şcolare ar trebui să fie simplificate, aerisite, în concordanţă cu planurile-cadru, punându-se accent pe aspectul formativ în cadrul instruirii şi educării elevilor. Se resimte lipsa unor informaţii oficiale despre schimbarea programelor şcolare, iar la disciplinele noi, informaţii despre viitoarele programe şi despre pregătirea resurselor umane din sistem pentru a preda disciplinele opţionale integrate pe arie/trans-arii.

  Se remarcă faptul că disciplina Educaţia pentru sănătate lipseşte din toate variantele propuse de planul-cadru, în condiţiile în care este susţinută de programe naţionale, proiecte educaţionale și cursuri de formare pentru cadrele didactice. Nicio variantă propusă de planul-cadru pentru clasele V-VIII nu răspunde, în totalitate, așteptărilor și cerințelor cadrelor didactice.

  Dascălii sătmăreni sunt convinşi că, după adoptarea noilor planuri cadru, se vor elabora noi programe școlare și ulterior, noi manuale școlare.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img