More

  Investiţie record pentru întreţinerea drumurilor judeţene

  drumuri

  Lucrările prevăzute într-un contract în valoare de aproape 100 de milioane de euro, ce vizează întreţinerea drumurilor judeţene, au fost scoase recent la licitaţie de Consiliul Judeţean Satu Mare. Licitaţia, publicată pe Serviciul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), va avea loc în data de 22 februarie.

  Sumă record
  Valoarea estimată pentru contractul ”Lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene din județul Satu Mare” este de 442.239.020 lei, echivalentul a 99.453.306,95 euro, la cursul inforeuro pe luna decembrie 2015 de 1 euro = 4,4467 lei. Firma care va câştiga acest contract va întreţine drumurile judeţene pe o perioadă de patru ani, potrivit dispoziţiilor prevăzute în anunţul publicat pe SEAP.
  Conform anunţului prezentat de Consiliul Judeţean, licitaţia va avea loc în data de 22 februarie şi va fi o licitaţie deschisă.

  Lucrări complexe
  În cadrul acestui contract vor fi executate lucrări de întreţinere curentă şi periodică pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Satu Mare. Astfel, vor fi realizate plombări cu mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată, plombări cu mixtură asfaltică (BA16) cu decapare manuală, plombări cu emulsie bituminoasă şi criblură (sort 3-8) mecanizat, plombări cu mixtură stocabilă MASBF 8, înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor, colmatarea fisurilor şi a crăpăturilor mecanizat cu mastic bituminos, badijonarea suprafeţelor poroase, aducerea la profil a acostamentelor, completarea cu balast a acostamentelor sau combaterea excesului de bitum.

  Totodată, vor fi executate lucrări de întreţinere a drumurilor pietruite prin scarificări şi cilindrări cu adaos de material pietros de 300 mc/km, de curăţire a platformei drumului de noroi, curăţire a platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamenten arbori etc.), tratare a burduşirilor, decolmatare a şanţurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podeţelor, curăţire de gunoaie, paie, noroi etc., a platformei drumului, a taluzurilor, şanţurilor, locurilor de parcare, cosire a vegetaţiei ierboase (acostamente, şanţuri, taluzuri), de defrişare a suprafeţelor împădurite cu tufişuri, de executare a şanţurilor.

  Contractul mai prevede tratament bituminos simplu, tratament bituminos dublu, covor bituminos (BA16) în grosime de 6 cm, covor bituminos (BA16) cu aşternere prealabilă a unui strat de egalizare (BAD 25) şi a unui strat geocompozit anti-fisură, amenajări şi completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare, amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcări şi straturi bituminoase foarte subţiri.

  Condiţii impuse
  Pentru a putea participa la licitație, firmele trebuie să fi avut media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) de cel puţin 57.900.000 lei, dar și să fi executat lucrări similare celor ce fac obiectul procedurii, în valoare cumulată de minim 28.950.000 lei, exclusiv TVA, în baza a maxim 2 contracte.

  Firmele interesate de acest contract pot depune ofertele sau cererile de participare la această licitaţie până la ora 9.00 a datei de 22 februarie, deschiderea ofertelor urmând să aibă loc la ora 10.00, în aceeaşi zi.

  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE