More  Rata șomajului în județul Satu Mare

  somer

  În județul Satu Mare, nivelul ratei şomajului înregistrat în anul 2016 a înregistrat o evoluţie fluctuantă, cunoscând o scădere de la 3,97% în luna februarie, la 3,93 % în luna octombrie. Numărul total al şomerilor înregistraţi a cunoscut o evoluţie descrescatoare ajungând de la 6.121 în luna ianuarie, la 5.944 în luna octombrie. Numărul şomerilor înregistraţi beneficiari de îndemnizaţii de şomaj a cunoscut de asemenea, o scădere de la 1.336 în luna ianuarie, la 466 în luna octombrie.

  Majoritatea șomerilor se află în mediul rural
  În ceea ce priveşte numărul şomerilor pe medii de rezidenţă, se observă că numărul şomerilor din mediul rural este, lună de lună, mai mare decât şomerii din mediul urban.De asemenea, este de menţionat faptul că evoluţia şomajului a revenit uşor la tendinţele normale, de reducere a acestuia pe perioada verii şi de creştere pe perioada de toamnă-iarnă.

  Pe medii de rezidenţă numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii octombrie 2016 se prezintă astfel: 1.120 şomeri provin din mediul urban şi 4.824 şomeri provin din mediul rural. Procentual situatia şomajului pe cele două medii, se prezintă astfel: 18,84 % sunt şomeri din mediul urban şi 81,16 % sunt din mediul rural. Din analiza evoluţiei numărului de şomeri îndemnizaţi şi neîndemnizaţi înregistraţi în evidenţele agenţiei, se constată că numărul şomerilor neîndemnizaţi a înregistrat valori ridicate în primele 10 luni ale anului 2016. Numărul şomerilor neîndemnizaţi s-a situat pe parcursul anului 2016 între 4.694 şi 5.478 persoane. Ponderea şomerilor neîndemnizaţi în totalul şomerilor înregistraţi a avut valori de peste 81 %, arătând încă o dată faptul că persoanele intrate în evidenţele agenţiei nu sunt în totalitate persoane care provin din activităţi economice sau care au fost disponibilizate pe parcursul anului 2016.

  Persoanele cu studii universitare nu apelează la ajutorul AJOFM
  Referitor la structura după niveluri de instruire, şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se adresează Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare acestea fiind, în medie, de 91,55%. Şomerii cu nivel de instruire liceal şi posliceal reprezintă, în medie, 6,47%, iar cei cu studii universitare, în medie, 1,98%. Persoanele cu nivel de educaţie şi pregătire ridicat apelează în proporţie mai mică la agenţie, gradul şi capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari în acest caz.

  Cei mai mulți șomeri au vârsta cuprinsă între 30-49 ani
  Din punctul de vedere al repartizării şomerilor pe grupe de vârstă a şomerilor înregistraţi, grupele de vârstă în care se regăsesc cei mai mulţi şomeri rămân grupele de 40-49 ani (27,67 %) şi 30-39 de ani (26,5 %). Ambele grupe de vârstă au înregistrat numărul maxim de şomeri în cele 10 luni ale anului 2016, fiind urmate de grupa de vârstă sub 25 de ani (14,44%). La nivel național, în schimb, rata șomajului a atins, în anul 2016, nivelul cel mai ridicat, de 21,8%, în rândul tinerilor (15-24 ani).

  Lunile ianuarie și februarie eliberează forța de muncă
  Pornindu-se de la un număr de 6037 şomeri înregistraţi la începutul anului 2016, în următoarele 10 luni ale anului 2016, s-au înregistrat următoarele fluxuri de intrări şi ieşiri: intrările efective în evidenţele agenţiei au fost de 5.617 persoane, iar ieşirile din evidenţele şomajului au fost de 5.710 persoane. Evoluţiile intrărilor în şomaj, ca urmare a disponibilizărilor curente şi colective de personal, 801 persoane, şi ale ieşirilor din şomaj, prin încadrarea în muncă, 3.326 persoane se prezintă astfel: numărul şomerilor ieşiţi ca urmare a încadrării a fost net superior numărului persoanelor intrate în evidenţă prin disponibilizare, excepţie facând lunile ianuarie şi februarie când caracterul evident, sezonier îşi arată efectele, multe dintre activităţi fiind reduse, eliberând forţă de muncă, iar absorţia a fost scăzută.

  Locurile de muncă vacante au scăzut în anul 2016
  Numărul locurilor de muncă vacante înregistrate în primele zece luni ale anul 2016, a fost mai mic decât în primele zece luni ale anului 2015. Dacă în anul 2015 numărul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori era de 8933 în anul 2016 numărul total al locurilor de muncă vacante a fost de 8312, mai putin cu 621 locuri de muncă. Este de menţionat că în timp ce locurile de muncă vacante au scăzut cu 6,9% în anul 2016, faţă de anul 2015, scăderea mediei numărului de şomeri înregistraţi pe parcursul anului 2016 faţă de anul 2015 a fost de 3,32%.

  Dezechilibre provocate de șomaj
  Sub aspect economic, şomajul reprezintă o foarte puternică perturbare a sistemului economic cu efecte directe asupra rezultatelor muncii. Ca și consecințe, șomajul se resimte cel mai mult pe plan economico-social. Totuși, consecinţele economico-sociale negative ale şomajului impun soluţii de atenuare, care să pornească de la faptul că nicio politică nu poate face abstracţie de relaţiile dintre rata creşterii economice, productivitate, ocupaţie, durata muncii, preţuri şi salarii.

  Una dintre soluții ar fi regândirea profundă şi îmbunătăţirea sistemului de învăţământ, reducerea numărului de ore de muncă pe muncitor-săptămână, folosirea raţională a practicilor restrictive pe fondul ecuaţiei ofertă-cerere de locuri de muncă, promovarea creşterii economice cu efectele sale directe asupra creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă.

  Creșterea economică reală, o soluție
  Singura soluție care ar putea rezolva dezechilibrul economic provocat de șomaj, care afectează profund economia și societatea, ar fi creșterea economică reală. Această creștere ar putea fi realizată prin: accentuarea flexibilităţii pieţei prin sporirea cererii agregate; încurajarea, stimularea iniţiativelor dezvoltării industriale; încurajarea şi sprijinirea pe toate căile a IMM-urilor; încurajarea marilor întreprinderi spre flexibilitate, adaptare şi eficienţă.

  Ioana Simion

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE