More  Monumentul Ostașului Român din Carei- simbol sacru al istoriei poporului român

  carei1

  Istoria milenară a poporului român este marcată de nenumărate episoade ale luptei pentru refacerea integrității de neam și țară.Găsim la Carei monumentul închinat ostașilor români care au luptat și s-au jertfit pentru eliberarea ,,ultimei brazde de pământ” al teritoriului românesc și refacerea granițelor de dinaintea celui de-al doilea Război Mondial.

  Această victorie a fost repurtată de Armata Română la 25 octombrie 1944, aflată pe drumul glorios al urmăririi și înfrângerii trupelor fasciste germano-maghiare dincolo de granițele țării.

  În cinstea eroilor căzuți și a celor care s-au bucurat de victorie s-a înălțat la Carei, Monumentul Ostașului Român. Este realizat din piatră albă și are dimensiuni impresionante: o deschidere frontală de 18 m, adâncimea de 5m și înălțimea de 12 m.

  Acest complex este compus din cinci elemente cu semnificații simbolice: un cap de țăran, care inspiră demnitate și statornicie (simbolul răscoalelor țărănești), o poartă cu incrustații asemănătoare celor care împodobesc porțile maramureșene (“poarta jertfelor”), o femeie plantând o floare (simbolul reînnoirii), chipul unui ostaș care impresionează prin masivitatea și trăsăturile sale aspre și un obelisc asemănător turlelor bisericilor maramureșene (simbolul flăcării veșnice). Pe acest obelisc este înscris următorul text: ,,glorie ostașilor armatei române, căzuți în luptele pentru eliberarea patriei”.

  Când vizitezi acest monument simți reverberația istoriei și nu se poate să nu trăiești emoțiile acelor lupte înverșunate duse de ostașii români și relatate de martorii acelor evenimente sau de filele de istorie românească. Te simți într-adevăr român și te face să-ți iubești poporul și țara în care te-ai născut.

  Este o obligație a noastră, a celor care am trecut prin viață, și am urmat cariera militară să transmitem atât generațiilor prezente, mai tinere cât și generațiilor viitoare, prin scrierile noastre, acele simțăminte patriotice care să întărească coeziunea și integritatea națională, să creeze acele convigeri că acestea nu sunt elemente de negociere sau de târguială cu nimeni dintre cei care ne vor răul. Dar să ne reamintim în câteva rânduri despre ceea ce a fost în preajma zilei de 25 octombrie 1944 în zona orașului Carei. După ce au eliberat zona Clujului, trupele Armatei 4 române au trecut poarta Someșului și aveau următorul obiectiv- eliberarea orașului Carei.

  În dimineața zilei de 22 octombrie 1944, trupele Armatei 4 au reluat înaintarea cu Corpul 2 armată pentru a ajunge la vest de Satu Mare, iar cu Corpul 6 armată, spre orașul Carei.

  În acest spațiu geografic, comandamentul hitlerist a încercat să închege o ultimă rezistență pe aliniamentul orașelor Carei și Satu Mare, pentru a asigura ultimele căi de retragere a trupelor sale din partea de nord a Transilvaniei. Ca urmare, în zilele de 23 și 24 octombrie, inamicul a opus o rezistență din ce în ce mai puternică pe toate acoperirile și în localitățile de la sud-est de Carei și Satu Mare. Prin acțiunile din 23 octombrie, diviziile Corpului 2 armatăromân au înfrânt rezistența dușmanului și după o înaintare de 5-10 km au fost oprite în fața unui puternic aliniament defensiv la sud de Satu Mare.

  Carei2

  În zona de ofensivă a Corpului 6 armată român, forțele fasciste, înzestrate cu mult armament automat, artilerie și aruncătoare de mine, au opus o împotrivire foarte puternică. Cu toate acestea, trupele române au reușit, prin lupte aprige, să ajungă în seara zilei de 24 octombrie la 2 km sud de Carei. Divizia 9 infanterie a atacat cu forțele principale în lungul șoselei Ghenci-Carei, a respins inamicul spre nord, a înaintat până la aproximativ 2 km sud-est de Carei, realizând un intrând în dispozitivul acestuia. Divizia 18 infanterie a reușit să înainteze până în apropiere de Viile Careilor, unde a întâmpinat o rezistență înverșunată. În seara zilei de 24 octombrie aceste două mari unități române se aflau cu flancurile alăturate, la aproximativ 2 km sud de oraș, în timp ce unitățile de la flancurile exterioare depășeau localitatea pe la est și vest. Divizia 3 infanterie, care eliberase localitatea Sanislău, se afla în situația cea mai favorabilă pentru a învălui apărarea orașului Carei mai larg, pe direcția localității Urziceni.

  Comandamentul Armatei 4 a hotărât ca în seara zilei de 24 octombrie să-și regrupeze forțele pentru a continua ofensiva în cursul nopții. Corpul 2 armată a primit misiunea de a întoarce pe la vest rezistențele din Satu Mare, iar Corpul 6 armată, de a executa cu majoritatea forțelor o dublă învăluire a orașului Carei, iar cu o parte a lor de a ataca direct spre oraș. Prin dârze atacuri de noapte, diviziile Corpului 6 armată au nimicit trupele fasciste de la sud de Carei și după un asalt impetuos executat în zorii zilei de 25 octombrie au eliberat orașul.

  În dimineața zilei de 25 octombrie, trupele Armatei 4 române au continuat înaintarea urmărind impetuos inamicul care se retrăgea. Primele unități ale Corpului 6 armată au ajuns la frontiera de stat româno-maghiară la Urziceni, iar ale Corpului 2 armată, la Boghiș. Astfel la data de 25 octombrie 1944 au fost eliberate ultimele porțiuni ale pământului românesc cotropit prin dictatul de la Viena; Armata 4 română a trecut pe teritoriul Ungariei, continuînd lupta cu aceeași însuflețire împotriva trupelor fasciste. Cu acest prilej, ministrul de Război al României, generalul de corp de armată M. Racoviță, a dat un ordin general prin care a elogiat victoria obținută de ostașii români în lupta pentru eliberarea părții de nord a Transilvaniei.

  Cuvintele comandantului Armatei a 4-a, generalul Gheorghe Avramescu, adresate militarilor din subordinea sa, consemnate în Ordinul de Zi nr. 104 din 25.10.1944, reliefează foarte elocvent cele menţionate mai sus : “La chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului rupt prin Dictatul de la Viena aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă în izbânda poporului nostru, tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu piepturile voastre aţi făcut zăgaz neînfricat duşmanului care voia să ajungă la Carpaţi. Zdrobit de focul năpraznic al artileriei şi de necontenitele voastre atacuri, inamicul a fost izgonit din Ardealul scump, eliberând astfel ultima palmă de pământ sfânt al ţării. Prin ploi, prin noroaie şi drumuri desfundate, zi şi noapte aţi luptat cu un duşman dârz şi hotărât şi l-aţi învins. Azi, când avangărzile trec pe pământ străin (se trecuse la eliberarea Ungariei), pentru desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, gândul meu se îndreaptă către voi, cu dragoste şi admiraţie pentru faptele voastre de arme. Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul. Pe cei care au căzut la datorie îi vor preamări urmaşii şi numele lor va fi scris în cartea de aur a neamului. Încrezători în destinele neamului şi luând pildă de la cei ce au pus patria mai presus decât viaţa, continuăm lupta strâns uniţi în jurul steagului…”.

  carei-3

  În istoria poporului român, ziua de 25 octombrie este Ziua Armatei României și reprezintă un prilej de cinstire solemnă a oştirii, “sprijinul cel dintâi şi cel din urmă al unui neam”, aşa cum o definea Simion Mehedinţi. Această zi este, în acelaşi timp, un prilej de a ne arăta, încă o dată, respectul pentru memoria celor care au luptat de-a lungul secolelor pentru promovarea şi apărarea atributelor fundamentale ale naţiunii şi statului român.

  Iar mesajul dat către viitoarele generații de români este materializat prin ridicarea la Carei a Monumentului ostașului român, inaugurat cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de la eliberarea acestui pământ românesc. Eroi au fost și sunt încă în inimile tuturor celor care simt și trăiesc românește.
  ,,Slavă eroilor ostașilor români!”

  A consemnat din file de istorie a poporului român,
  Col(r)dr.ing Avădanei Constantin, Președintele Cercului ,,Astra” din Cugir, Vicepreședinte Filiala ,,Gemina” Alba, a ANCMRR ,,Al.I.Cuza”, Vicepreședinte Filiala Alba a ANCE ,,Regina Maria”

  Nicolae Ghişan

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE