More


  Locul unde se păstrează istoria

  - Advertisement -

  Instituţie relativ tânără, Serviciul Judeţean Satu Mare al Arhivelor Naţionale este păstrătoare a unei arhive istorice şi documentare de valoare, ce cuprinde colecţii importante de documente, preluând de-a lungul timpului fonduri economice, administrative, judecătoreşti, muzeale şi bisericeşti. Instituţia Arhivelor Statului Satu Mare s-a întemeiat în baza H.C.M. nr. 472/1951, la 1 septembrie 1955, ca filială a Serviciului Regional Baia Mare a Arhivelor Statului.

  După adoptarea Legii nr. 55 din 19 decembrie 1968 pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului R.S.R., de la 1 aprilie 1969, filiala raională Satu Mare a Arhivelor Statului a devenit filială judeţeană. Atribuţiile sale, extinse la nivelul noului judeţ Satu Mare, s-au aplicat timp de 25 de ani, în temeiul Decretului 472/1971, care a instituit Fondul Arhivistic Naţional.


  Noua Lege a Arhivelor Naţionale, promulgată în luna aprilie 1996, punând în concordanţă caracterul naţional al fondului arhivistic din România cu denumirea instituţiei păstrătoare, care administrează şi protejează acest fond, a introdus noua denumire a instituţiei, Direcţia Judeţeană Satu Mare a Arhivelor Naţionale. Ca urmare a restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, direcţia judeţeană a devenit serviciu judeţean.

  În decursul anilor s-au înregistrat preluări de importante fonduri administrative, judecătoreşti, economice, bancare, ale instituţiilor de cult, colecţii de documente, registre parohiale şi de stat privind starea civilă, şcolare, politice ş.a.


  În cadrul fondurilor arhivistice deţinute, o pondere importantă o reprezintă cele administrative, ca de pildă: Primăria Municipiului Satu Mare (1240-1968), Prefectura Judeţului Satu Mare (1895-1950), Primăria Municipiului Carei (1862-1949), Consilii Naţionale Române din Comitatul Satu Mare (1918-1919), Preturile plăşilor constitutive ale judeţului Satu Mare (1945-1949), Sfaturile Populare Raionale Satu Mare, Carei, Tăşnad şi Negreşti Oaş (1950-1968), Consiliul Popular al Judeţului Satu Mare (1968-1989) şi câteva fonduri create de către primăriile comunale de pe raza judeţului.

  Dintre fondurile judecătoreşti amintim: Tribunalul Judeţean Satu Mare (1910-1944), Judecătoria mixtă Carei (1919-1935) şi Judecătoria mixtă Satu Mare (1935-1952).

  Fondurile economice şi bancare mai relevante pentru evoluţia vieţii economico-sociale din această zonă sunt create de o serie de instituţii: Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare (1920-1949), Fabrica “Fraţii Princz” (1911-1948), bănci ca : Banca Românească Satu Mare (1927-1948), Banca Economică (1918-1944), Banca Comercială Satu Mare (1940-1948), Banca Ardeleană Satu Mare ( 1946-1948), Banca Română (1922-1948), Banca Naţională -sucursala Satu Mare (1955-1966) ş.a.

  O apreciabilă cantitate de documente a fost creată de către instituţiile de cult de pe teritoriul judeţului Satu Mare: fondul arhivistic Episcopia romano-catolică Satu Mare (1736-1954), Capitlul romano-catolic Satu Mare (1771-1944), Protopopiatul ortodox român Satu Mare (1949-1953), precum şi două colecţii extrem de valoroase: Colecţia de documente ale instituţiilor ecleziastice (1595-1971) şi Colecţia registrelor parohiale de stare civilă din judeţul Satu Mare (1704-1956), ordonate şi inventariate pe cultele existente.

  Alături de fondurile şi colecţiile menţionate, tezaurul sătmărean e completat şi de o serie de alte colecţii şi fonduri constituite de către specialiştii instituţiei: Colecţia Muzeul Judeţean Satu Mare (1543-1970), Colecţia Muzeul Carei (1657-1945), Colecţia de documente (1342-1964), fondul Böszörmenyi Elek (1636-1894), Colecţia “Diplome” (1798-1846), fondul Biblioteca Judeţeană Satu Mare (1811-1954), fondul personal Popp S. Aurel (1879-1960), apreciat artist plastic sătmărean.


  Printre preluările de arhivă de dată mai recentă se pot consemna fondurile Comitetul municipal Satu Mare al P.C.R. (1953-1989), Comitetul judeţean Satu Mare al P.C.R. (1945-1989), Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare (chestionarele recensământului din anul 1992), Colecţia registrelor de stat ale stării civile (1895-1906), fonduri şcolare, ca de pildă Liceul Comercial de Băieţi şi Fete Satu Mare, Şcoala Superioară de Comerţ Satu Mare Particulară, Şcoala Comercială Superioară de Stat Satu Mare, Liceul Teoretic de Stat de Fete “Doamna Stanca” Satu Mare ş.a. Cei interesaţi de studierea documentelor păstrate le pot examina în sălile de studiu, însă pot găsi o parte a datelor şi online. Modernizarea are ca prim obiectiv informatizarea datelor şi deci accesul facil la documente şi organizarea unor expoziţii şi dezbateri de interes.

  Nicolae Ghişan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare