More


  SCLAVIE. Unii patroni NU-ȘI PLĂTESC muncitorii, alții NU-I ANGAJEAZĂ legal. AMENZI enorme

  =

  Patru patroni sătmăreni au fost amendați cu 120.000 de lei pentru că se foloseau de muncă ”la negru”. Adică s-au folosit de muncitori pe care nu i-au angajat legal pentru a evita plata contribuțiilor către bugetul de stat. Aproape 180.000 de lei reprezintă cantumul amenzilor aplicate de inspectorii de muncă sătmăreni în urma controalelor efectuate în curusl lunii iunie.

  Deficiențe grave în domeniul relațiilor de muncă

  În cursul lunii iunie 2019, inspectorii de muncă au efectuat 172 controale, din care 90 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 82 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 269 deficiențe sancționate cu amenzi în cuantum total de 179.400 de lei.

  Astfel, cu ocazia celor 90 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna iunie 2019 s-au aplicat în total 82 de sancţiuni contravenţionale, din care 11 amenzi în valoare totală de 139.900 lei și 71 avertismente, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 124 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

  Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 70 sancțiuni, din care 11 amenzi în valoare totală de 139.900 lei. Dintre acestea au fost aplicate patru amenzi în sumă totală de 120.000 lei pentru pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la munca nedeclarată, trei amenzi în valoare totală de 900 lei pentru încălcarea prevederilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară, trei amenzi în sumă totală de 9.000 lei pentru încălcarea prevederilor privind examenul medical la angajare și respectiv evidența orelor lucrate de salariați, și o amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor privind păstrarea la punctul de lucru (locul de muncă) a unor copii ale contractelor individuale de muncă ale salariaților care prestează activitatea la punctul de lucru respectiv, precum și 59 avertismente pentru alte deficiențe.

  Pentru încălcarea prevederilor privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 10 sancțiuni (avertismente) și s-au dispus 10 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  Probleme cu securitatea muncii

  În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 82 controale în cursul lunii iunie 2019, fiind constatate 145 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 145 sancțiuni contravenționale, din care 7 amenzi (în valoare totală de 39.500 lei) și 138 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  Demn de remarcat este și faptul că în curusl lunii iunie inspectorii de muncă sătmăreni au înregistrat 51 de petiții (sesizări), 35 de la persoane fizice și 16 de la persoane juridice, precum și 54 solicitări (scrise) de la alte instituții.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img