More


  Părintele protopop Marian Crainic şi Festivalul-concurs “Toaca”, la a 13-a ediţie

  =

  Cu sufletele pline de bucurie şi lumină, întâmpină copiii din Tăşnad şi din jurul acestui frumos oraş Festivalul-concurs de toacă, devenit tradiţional, devenit o mândrie a bisericii ortodoxe de aici şi de pretutindeni. Mă gândesc, oare câte oraşe, câte judeţe şi câte ţări ortodoxe mai organizează un astfel de festival, cu puternică tentă religioasă, ortodoxă. Şi… iată, aceasta se datorează faptului că există în Tăşnad părintele protopop Marian Crainic, care, an de an, organizează acest concurs de toacă, cu semnificaţii cu mult mai profunde decât le ştie omul simplu despre toacă şi rolul ei de-a lungul istoriei acestui popor minunat, primul născut creştin! De aceea îl preţuim toţi credincioşii bisericii noastre, tot judeţul pe părintele protopop Marian Crainic, unul dintre valoroşii preoţi contemporani şi în acelaşi timp unul dintre marii oameni de cultură şi de vibrantă trăire românească din acest spaţiu ardelenesc. În acest sens NVTV şi GNV îi aduc prinosul nostru de cinstire şi de preţuire, împreună cu simţămintele noastre de neţărmurită dragoste, mulţumind totodată Părintelui Ceresc - care toate le orânduieşte spre bine şi poartă de grijă tuturor – că l-a învrednicit, ca acum, la apogeul activităţii generoase de slujire devotată neamului nostru credincios, realizează şi transformă acest concurs într-un adevărat festival. De ce? Aici sunt implicaţi preoţi de la bisericile unde aparţin copiii, dascălii, părinţii şi o mulţime de copii de toate vârstele. E o plăcere să fii părtaş, ca privitor şi ascultător în frumoasa catedrală din Tăşnad, cu un ctitor ce merită multe, multe mulţumiri! Să vezi copiii grupaţi pe şcoli, pe localităţi, cu preoţii lor, cu dascăli şi părinţi, toţi îmbrăcaţi în frumoase costume ce ne denumesc naţia, cu emoţii trecând pe la microfon, după ce şi-au arătat măiestria în a mânui ciocănelele la toacă, spunând sau recitând poezii, majoritatea cu caracter religios. Unii interpretează şi frumoase cântece legate de religia noastră, dar şi de dragoste faţă de înaintaşi, faţă de părinţi şi dascăli!

  Cu câte emoţii aşteaptă aceşti copii deciziile juriului şi premiile acordate! Aşteaptă acest lucru nu numai copiii! Doamne, câte emoţii se pot citi pe feţele copiilor ajunşi în faţa microfonului şi ce frumos răsună în catedrală glasurile cristaline ale copiilor! Astfel de momente nu se şterg din memoria lor şi vor povesti copiilor lor despre astfel de eveniment, poate unic într-o viaţă! Amintesc aici îndemnul Sf. Apostol Pavel, care zice: “ Să aveţi luare aminte pentru cei ce se ostenesc între voi, pentru cei ce vă cârmuiesc întru Domnul şi bine vă sfătuiesc, şi pentru munca lor să-i socotiţi vrednici de prisoselnică dragoste” (I Tes.5.12-13).

  Părintele protopop Marian Crainic este înzestrat cu o minte ageră şi pătrunzătoare, cu orizonturi largi, cu sete neostoită de cunoaştere, stăpân pe o cultură generală temeinică, cu o putere de muncă neobişnuită, punându-şi toţi talanţii cu care a fost dăruit de Dumnezeu în slujba neamului românesc şi a credinţei strămoşeşti. Acest om, cu o voinţă hotărâtă participă la marile evenimente culturale din judeţ, fiind pasionat de realizări, calculat în fapte, cu o viziune clară a lucrurilor. Este de admirat! A ştiut şi ştie să îmbine în chip pilduitor dragostea de neam cu cea de Biserică, cărora le-a slujit, deopotrivă, fără rezerve şi fără încetare, bucurându-se de aprecieri şi din partea primarilor ce s-au perindat la Tăşnad, dar şi a conducerii Episcopiei noastre prin I.P.S. Justinian, P.S. Iustin şi P.S. Timotei.

  Este persoana care, alături de Vasile Perşe şi Viorel Paşca - dau culoare şi ţinută demnă multor emisiuni televizate “Glasul bisericii” pentru care le mulţumesc şi mă simt dator! Aceştia n-au în vocabularul lor negaţia “NU”! Au uitat că aceasta există şi o neglijează! De fapt, ziua de 11 august 2019, ziua celei de a 13-a ediţii a Festivalului va rămâne în memoria celor 37 de concurenţi din 20 de parohii prezenţi la concurs. Protopopul Florian Mocan, în cuvinte lăudabile a arătat semnificaţia festivalului şi meritul părintelui protopop Marian Crainic. Frumosul tedeum şi binecuvântarea transmisă de cei doi episcopi au fost bine primite. Prin tot ce s-a făcut acolo, s-a amplificat sentimentul de dragoste şi ataşament pentru Biserica Ortodoxă, care ne ţine uniţi pentru a ne prezenta frumos în lume. Protopopul Florian mulţumeşte pentru respectarea credinţei strămoşeşti, amintind Sf. Evanghelie de azi, cea cu “Înmulţirea pâinilor”. Oferă flori doamnei preotese Maria, vorbind de familie şi locul ei în societate şi cu ocazia “Sf. Marii!”

  S-au oferit copiilor diplome, ciocolată, cărţi de rugăciuni şi un cocuţ. Amintesc numele copiilor: Cotuţiu Marta, Paşca Rania Elena, Pop Radu, Marcu Emanuel Andrei, Vezentan Antonia, Caliman Cezar, Răcăşan Miruna, Fuzi Octavian, Sărăcuţ David Ioan, Bonea Denis, Ţineghe Mara, Crainic Ana, Coliman Ciprian Ionuţ, Puşcaş Mihai, Ciolăcean Darius, Andreica Ioana, Mastan Adelina, Petrovan Iulia, Dindelegan Andrei, Marcu Adelina Maria, Crainic Andrei, Hărdălău Olimpia Ana, Mocan Armina Nicolet, Han Luca Nicolae, Gurzo Sebastian, Man Andrei Nicolae, Miel Adelin, Borza Bogdan, Vezentan Cristian, Chiuhan Dumitru, Oneţ Mircea Ionuţ, Fărcaş Alexandra, Uvegheş Ariana, Cornea Alessia, Gurcan Claudia. Toţi au fost excepţionali la toacă, poezie şi cântece, dar mie, în mod excepţional, mi-au plăcut: Oneţ Mircea Ionuţ din Ianculeşti, la tulnic şi Fărcaş Alexandra cu o voce admirabilă! Felicitări părinte protopop, preoţi din parohii şi vouă copii!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img