More  CONVOCATOR

   

  COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  SOCIETATII ARDEALUL SA

              Directoratul societății ARDEALUL SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Satu Mare, înmatriculată în Registrul Comerțului Satu Mare sub nr. J30/73/1991, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 646347, întrunit în ședința din data de 27.05.2020, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, și al Actului Constitutiv,  avand in vedere:

  1. Solicitarea scrisa, a doamnei dr. Lupșica Negrean Angela cu nr.2407 din 05.2020, în calitate de acționar al societății care deține mai mult de 5% din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 17.06.2020, ora 12.00, a unui nou punct, privind descarcare de gestiune a doamnei ec.Lupsica Negrean Pop Diana a carei mandat a ajuns la termen;
  2. Convocarea Adunarii Generala a Actionarilor Societatii pe data de 17.06.2020, publicata in MO nr 1704 din 14.05.2020;

  In considerarea prevederilor art. 117 indice 1,  alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, Directoratul societății ARDEALUL SA,

   

  COMPLETEAZA

  ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.06.2020 CU URMATORUL PUNCT:

   

  Descărcarea de gestiune din funcția de membru în Consiliu de Supraveghere a domnei ec. Lupșica Negrean Pop Diana pentru mandatul ajuns la termen cu ocazia ultimei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, ținută la data de 18.05.2020.”

   

                                                                                            PREȘEDINTE DIRECTORAT
  NUNA SIMONA

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE