More


  PRIMĂRIA ARDUD: ANUNȚ DE PARTICIPARE

  - Advertisement -

  ANUNŢ DE PARTICIPARE

  pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Oraşului Ardud, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2020, sume alocate pentru domeniile de activităţi corespunzatoare celei de a doua sesiuni de depunere de proiecte:

  Orașul Ardud, cod fiscal: 3897173, cu sediul în localitatea Ardud, str. Nouă, nr. 1, județul Satu Mare, cod poștal: 447020, telefon: 0261/767.130, fax: 0261/771.016, e-mail: primaria@orasardud.ro, primaria.ardud@yahoo.com.

  Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

  -Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

  -Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

  -Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

  -Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
  -Hotărârea nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

  Perioada de finanţare: anul 2020.

  Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:
  20.000 lei – Sport.

  Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

  Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe /proiecte /acțiuni culturale și proiecte /programe sportive se poate obține de pe site-ul Orașului Ardud: www.orasardud.ro.

  Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 23.12.2020, ora 12.00. Adresa: Ardud, str. Nouă, nr. 1, jud. Satu Mare, adresa de mail: primaria@orasardud.ro, primaria.ardud@yahoo.com.

  Data la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 24.12.2020, ora 14:00.

  Conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, din motive de urgență, Primăria orașului Ardud, are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, în caz contrar ar cauza prejudicii autorității finanțatoare, deoarece exercițiul bugetar se încheie la data de 31.12.2020.

  Anunțul de program anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 225 din 04.12.2020.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img