More

  Palatul Victoria. Guvernul majorează pensia minimă în 2024

  Începând cu data de 1 ianuarie 2024, indemnizaţia socială pentru pensionari va avea valoarea de 1.281 lei, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență intrat în posesia ȘTIRIPESURSE.RO, propunerea de act normativ menționând și faptul că pensiile magistraților nu vor crește în ritm cu rata inflației.
  „Prin derogare de la prevederile art.1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024 indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.281 lei”, se arată în proiect.
  În ceea ce îi privește pe magistrați: „Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei”.
  Nu se vor actualiza cu rata inflației nici pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi nici pensiile de serviciu ale personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
  Începând cu data de 1 ianuarie 2026, cota de contribuţie la fondul de pensii administrate privat va crește la 4,75%, mai prevede proiectul de OUG.
  Cresc lefurile profesorilor
  Guvernul intenționează să majoreze salariile angajaților la stat, inclusiv demnitari, de la 1 ianuarie 2024, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență intrat în posesia ȘTIRIPESURSE.RO.
  Conform proiectului:
  1.  Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.
  2. Indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.
  3. Cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar precum și ale personalului nedidactic se majorează în anul 2024 după cum urmează:
  a) începând cu data de 1 ianuarie 2024 cu un procent de 13% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023;
  b) începând cu data de 1 august 2024 cu un procent de 7% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023;
  Pe de altă parte, Guvernul va tăia și îngheța o serie de beneficii în sistemul bugetar, în anul 2024, conform proiectului.
  Despre angajările la stat
  Guvernul va suspenda, cu unele excepții, în 2024, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante în sistemul bugetar, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență intrat în posesia ȘTIRIPESURSE.RO.
  Conform proiectului:
  „ART. VII – (1) În anul 2024, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:
  a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post unic se înţelege:
  a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;
  b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din autoritățile/instituţiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b).
  (6) Prin derogare de la prevederile art. 510 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii”.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE