More

    Anunt mediu

    BSB GREEN ENERGY SRL, cu sediul în sat Mărtinești, str. Tractoriștilor nr. 336, comuna Odoreu, județul Satu Mare, titular al proiectului ”Înființare parc fotovoltaic”, propus în sat Mărtinești, comuna Odoreu, nr. cad. 104367, 107885, 107887, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE