More

  Destinații de week-end.Parcul Natural al Maramureșului, locul ideal pentru cele mai spectaculoase drumeții

  Partea de nord a ţării este o zonă binecuvântată. Maramureşul, ţara cu cinci ţări, are de toate, de la frumuseţe, la bogăţie, de la munte la şes, de la aur la plumb, de la domniţe la feţi frumoşi. Poveştile Maramureşului sunt unice, aşa cum este şi portul popular, sau muzica, aşa cum sunt horinca sau tradiţia.
  Sătmărenii dornici să petreacă în natură momente unice şi pline de adrenalină pot să aleagă o zonă de o frumuseţe aparte, şi anume Parcul Naţional Munţii Maramureşului.
  În 2005 s-a înfiinţat aria protejată Munţii Maramureşului cu statutul de Parc Natural. Conform legislaţiei în vigoare, ariile protejate de interes naţional sunt fie parcuri naturale, fie parcuri naţionale.
  Este situat în partea de Nord-Vest a României, în nordul judeţului Maramureş, în zona localităţilor Borşa, Moisei, Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte, Petrova şi Bistra, incluzând masivul Munţii Maramureşului până la frontiera româno-ucraineană.Este socotit cel mai mare parc natural din România, cu o suprafaţă de 148.850 de hectare, din care fondul forestier ocupă 85.000 hectare.
  Relieful montan al parcului se caracterizează printr-o diversitate a formelor, în funcţie de modul de formare şi de era geologică în care s-a format. Astfel, regăsim aici relief glaciar, periglaciar, vulcanic, structural, precum şi zone cu relief dezvoltat în roci cristaline şi calcare. Datorită diversităţii şi importanţei formelor de relief, în parc există patru arii protejate: Stâncăriile Sâlhoi-Zâmbroslavile (5 ha), Cornu Nedeii – Ciungii Bălăsânii (800 ha), Farcău-Vinderel-Mihailecu (100 ha) şi Poiana cu narcise Tomnatec-Sehleanu (100 ha). Pe lângă acestea, în zonă se găsesc peste 30 de peşteri de dimensiuni reduse, precum şi câteva cascade.
  Flora şi fauna Parcului se caracterizează printr-o biodiversitate ridicată. Flora este reprezentativă pentru Carpaţii Orientali, incluzând un număr mare de plante endemice, dar şi multe specii rare sau protejate prin lege precum arnica, bulbucul de munte, floarea de colţ, papucul doamnei, campanula, roua cerului.
  Zona Parcului reprezintă un areal montan cu păduri de conifere, foioase, arbuşti, cu pajişti, goluri alpine, stâncării şi văi. Acestea adăpostesc şi conservă mai multe specii de faună sălbatică – mamifere, păsări, reptile, amfibieni, peşti şi insecte – protejate la nivel local sau european.
  Printre mamifere se regăsesc specii care au dispărut sau au devenit foarte rare în fauna Europei: râsul, nurca, lupul, ursul, vidra etc. De asemenea, între păsările protejate la nivel european se numără: acvila şi cocoşul de munte, şoimul călător, ciocănitoarea verde, pupăza, sticletele, piţigoiul-moţat, huhurezul-mic. Râurile şi lacurile adăpostesc specii rare: lostriţa, păstrăvul, scobarul, lipanul, cleanul dungat.
  Printre atracţiile turistice ale zonei se numără şi Valea Vaserului, unde circulă locomotiva denumită de localnici “mocăniţa”, pe linia îngustă de cale ferată, cu o lungime de 46 km, dată în folosinţă în 1933.
  Parcul Natural Munţii Maramureşului a constituit şi decorul pentru filmul documentar “Ţapinarii – Tribul Muntelui” în regia lui Petru Pap, care a câştigat Premiul special al juriului pentru imagine la Festivalul internaţional de scurtmetraje “Filmul de Piatra” (Piatra Neamţ) din septembrie 2014.
  Nicolae Ghişan

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE