More


  Parc pe 60 de hectare la Satu Mare

  - Advertisement -

  Un uriaș parc, ce se va întinde pe circa 60 de hectare, urmează a fi amenajat de Primăria municipiului Satu Mare. Consilierii au probat, înședința de ieri, proiectul „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” precum şi a cheltuielilor aferente. Odată cu realizarea acestui proiect, malurile râului Someș se vor schimba radical.

  În ce constă  proiectul
  Obiectivul general al proiectului este reconversia şi refuncţionalizarea terenului degradat şi neutilizat din zona malurilor Someşului între cele două poduri rutiere din municipiul Satu Mare. Amenajarea peisageră a malurilor râului şi mobilarea lor cu nuclee de atracţie, oferte de agrement vor creşte substanţial atractivitatea acestui spaţiu ce se va deschide generos spre publicul larg.

  Parcul în suprafaţă de 57.998 mp va fi structurat pe diferite zone, fiecare adresându-se altui tip de vizitator. Reabilitarea zonei şi amenajarea parcului propus vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin asigurarea unui ambient plăcut de petrecere a timpului liber prin activităţi de recreere, sportive, de joacă, sau printr-o simplă plimbare. Realizarea unui sistem de iluminat public adecvat şi a unui sistem de supraveghere video vor contribui la reducerea gradului de infracţionalitate în zonă, conducând la creşterea siguranţei publice. Realizarea unui sistem Wi-Fi va contribui la petrecerea timpului liber în mod plăcut pentru toate generaţiile.

  Bugetul investiției
  Bugetul total al proiectului este în valoare de 8.493.748, 01 lei inclusiv TVA din care valoarea eligibilă este de 7.658.439, 98 lei iar valoarea neeligibilă este de 835.311, 03 lei. Valoarea contribuţiei proprii este de 153.168, 74 lei din valoarea totală eligibilă aferentă Municipiului Satu Mare, reprezentând cheltuieli eligibile. Sumele vor fi asigurate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local la Capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie, Titlul 58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.

  Alte proiecte  aprobate
  Tot în ședința de ieri, consilierii locali au aprobat Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020, bugetele instituțiilor subordonate Primăriei și Consiliului Local Satu Mare, a Transurban.

  De asemenea, au mai fost aprobate studiile de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici privind modernizarea Școlilor Gimnaziale ”Mircea Eliade, Lucian Blaga și Octavian Goga.

  Demn de remarcat este și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2020 dar și celreferitor la achiziționarea a noi autobuze hibrid destinate transportului public de persoane din Satu Mare.

  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img