More

  Exploatările forestiere alterează apa la Negreşti Oaş

  prefneg

  În urma operaţiunii de monitorizare a parametrilor de calitate a apei, au fost depistate principalele cauze care au determinat furnizarea de apă de slabă calitate la Negreşti Oaş. Acestea au fost prezentate ieri, în cadrul şedinţei de analiză a membrilor Comisiei mixte de verificare a cauzelor care duc la imposibilitatea asigurării unei ape în parametri de calitate corespunzători în oraşul Negreşti-Oaş, convocată de subprefectul Tamas Altfatter, şi care a avut loc la sediul Prefecturii Satu Mare.

  Şedinţa a survenit ca urmare a finalizării controalelor dispuse de Instituția Prefectului și a monitorizării parametrilor de calitate ai apei. Controalele au fost întreprinse de Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu și Inspecția Silvică și de Vânătoare Satu Mare pentru exploatările forestiere amonte de priza de captare a sistemului de alimentare cu apă a orașului Negrești Oaș de pe râul Valea Rea, precum și de către Inspecția Apelor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare (SGA), Direcția de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare și Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu pentru verificarea respectării actelor de reglementare de către micro-hidrocentrala situată amonte de priza de captare. Parametrii de calitate ai apei au fost monitorizați continuu pe o perioadă de două zile de către laboratoarele SGA, DSP, precum și de către operatorul de apă regional, SC Apaserv Satu Mare SA. La ședință a participat şi primarul oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca, precum și conducătorii și reprezentanții instituțiilor implicate.

  După prezentarea rezultatelor controalelor și a sintezei monitorizării parametrilor de calitate ai apei a rezultat faptul că exploatările forestiere din zonă influențează calitatea apei captate, iar funcţionarea în regim discontinuu a micro-hidrocentralei în situații de ape mici duce la variații de presiune care au un efect de spălare a conductei magistrale și crește mult turbiditatea apei la intraea în uzina de apă. Calitatea apei la Negreşti Oaş este influenţată negativ de consumatorii neînregistraţi conectaţi la magistrala Apaserv.

  Subprefectul a dispus ca, în cel mai scurt timp, Comisia să elaboreze un plan de măsuri cu aplicabilitate 2014-2015 a cărui implementare să ducă la o creștere a calității apei livrată cetățenilor din Negrești-Oaș până la finalizarea proiectului Apaserv prin care oraşul va avea o stație de tratare performantă și o rețea nouă de distribuție care va elimina toate aceste probleme.
  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE