More

    Locuri de muncă subvenţionate pentru tineri

    tineri

    Recent, pe site-ul www.aippimm.ro a fost publicată modalitatea de înscriere în cadrul schemei de minimis “Locuri de muncă subvenţionate”, instituită prin proiectul “Locuri de muncă pentru TINEri”, precum şi întreaga documentaţie aferentă. Obiectivul acestei scheme îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor. Durata schemei este de 12 luni de la semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele aprobate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în limita a 1.575 lei/lună pentru studii medii şi 2.328 lei/lună pentru studii superioare, pe o perioadă de minim 6 luni şi maxim 12 luni. Valoarea maximă a subvenţiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1.300 lei/lună pentru studii superioare.
    Florin Dura

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE