More


  Selecţie pentru corpul de experți în management educațional

  =

  În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale emis în data de 11 august 2014, în perioada 20 august – 7 octombrie 2014 se desfășoară concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 7-a. La concursul de selecție pentru dobândirea calității de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional, este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor, a obținut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
  Lista candidaților declarați admiși în urma selecției online va fi afișată la sediul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și pe site-ul instituției www.satmar.ro în data de 29 august 2014. La nivelul județului Satu Mare sunt scoase la concurs 195 de locuri în cadrul seriei a 7-a de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img