More

    Portal privind regimul străinilor şi al cetăţenilor comunitari

    Inspectoratul General pentru Imigrări a pus la dispoziţia cetăţenilor din Uniunea Europeană,Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană, ţări terţe şi persoanelor juridice, aflate pe teritoriul României, un portal de depunere on-line a documentelor privind regimul străinilor şi al cetăţenilor comunitari.

    Prin lansarea acestui serviciu, Inspectoratul General pentru Imigrări oferă aplicanţilor oportunitatea de a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale prin încărcarea on-line a documentelor justificative, înainte de prezentarea la birourile de lucru cu publicul. Portalul poate fi accesat din site-ul public al Inspectoratului General pentru Imigrări sau la adresa: https://portaligi.mai.gov.ro. Inspectoratul General pentru Imigrări invită solicitanţii să utilizeze noua aplicaţie pentru a beneficia de servicii publice eficiente şi rapide.
    Pavel Prodaniuc

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE