More


  Milioane de euro pentru fermierii sătmăreni prin OJFIR Satu Mare

  =

  Bilanțul accesării fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) în județul Satu Mare

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a efectuat, în anul financiar 2017, plăți în valoare totală de 1,75 miliarde de euro către fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice locale – fiind înregistrat cel mai ridicat nivel al plăților efectuate într-un an prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

  Din totalul plăților efectuate, 1,56 miliarde de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar restul de 164 de milioane de euro reprezintă contribuția bugetului de stat.

  Suma reprezintă atât plățile aferente proiectelor de investiții finanțate prin PNDR 2020, cât și valoarea plăților compensatorii pentru măsurile de mediu și climă, măsuri delegate Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) spre implementare.

  La nivelul  judetului Satu Mare , pentru anul 2017, valoarea plăților efectuate către beneficiarii PNDR 2014-2020 se ridică la 14,59 milioane euro.

  De la demararea Programului Național de Dezvoltare Rurală în 2015, AFIR a primit solicitări de finanțare în valoare de peste 6,8 miliarde de euro și a semnat 42.000 de contracte de finanțare cu beneficiarii proiectelor de investiții, în valoarea totală de 2,8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile.

  Valoarea totală a plăților efectuate de AFIR până la acest moment se ridică la peste 2,4 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de absorbție de 30% din alocarea de 8,12 miliarde de euro a Uniunii Europene disponibilă până la finele anului 2023.6

  În total, valoarea plăților efectuate de OJFIR Satu Mare este de 29,8 milioane euro. Numărul contractelor încheiate este de 2754, în valoare de 82,7 milioane euro.

  INFORMAȚII SUPLIMENTARE

  Cele mai multe solicitări de finanțare primite on-line de către AFIR în anul 2017 sunt pentru instalarea tinerilor fermieri. Astfel, prin intermediul submăsurii (sM) 6.1, AFIR a primit peste 6.170 cereri de finanțare în valoare de 252 milioane de euro și a semnat contracte de finanțare însumând 292 milioane de euro (aici incluzând și contractele de finanțare preluate prin procedura de tranziție dintre Programe). Valoarea plăților transferate către tinerii fermieri  în acest an este de aproximativ 223 milioane de euro.

  Prin intermediul sM 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, s-a reușit stabilirea unui număr de 164 tineri fermieri în județul nostru, platile efectuate catre acestia fiind de 5,24 milioane euro.

  Prin intermediul sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, AFIR a primit numai în acest an, 5.813 cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 87 de milioane de euro. Valoarea contractelor încheiate cu beneficiarii este de 49 milioane de euro. Plățile efectuate de către AFIR pentru dezvoltarea fermelor mici sunt în valoare de circa 48 milioane de euro.

   OJFIR Satu Mare, a primit pentru finanțare prin această submăsură 144 cereri de finanțare, în valoare de 2,16 milioane euro. Valoarea contractelor încheiate pana in prezent este de 1,48 milioane euro, iar valoarea plăților se ridică la 1,28 milioane euro

  Prin PNDR 2020 fermierii au solicitat finanțare și pentru investițiile în exploatații agricole (sM 4.1), fiind depuse la AFIR 1.450 cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de 667 milioane de euro. Pentru sM 4.1, AFIR a semnat în 2017 contracte în valoare de 266 milioane de euro și a transferat beneficiarilor 162 milioane de euro.

  Dintre acestea, 26 cereri de finanțare au fost depuse si contractate in judetul Satu Mare, valoarea acestora fiind de 22,9 mil Euro. Valoarea platilor efectuate este de 4,35 mil euro

  Prin intermediul sM 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole”, procesatorii au depus proiecte în valoare de peste 73 milioane de euro, din care AFIR a contractat 45 milioane de euro și a plătit până în prezent 22 milioane de euro.

  La nivelul jud. Satu Mare sunt in derulare 7 proiecte in valoare de 4,79 mil euro, platile efectuate fiind de 1,25 mil euro.

  Încă de la demararea PNDR 2020, s-a constatat un interes foarte crescut pentru submăsurile de finanțare ce vizează sectorul investițiilor non-agricole din mediul rural. Pe sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole” AFIR a primit 2.826 de cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de 146 milioane de euro. S-au semnat contracte de finanțare în valoare de 85 milioane de euro și s-au efectuat plăți însumând 60 milioane de euro.

  Totalul proiectelor contractate prin sM. 6.2 la OJFIR Satu Mare este de 24 valoarea acestora fiind de 1,48 mil euro. Plăți efectuate pe această submăsură fiind de 1,03 milioane euro.

  De asemenea, pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole (sM 6.4), în 2017 s-au primit 848 de cereri de finanțare cu o valoare totală de 147 milioane de euro. Pentru acest sector, AFIR a semnat contracte de finanțare valorând aproximativ 72 milioane de euro. Valoarea plăților efectuate pentru beneficiarii sM 6.4 este de peste 17 milioane de euro.

  Totalul proiectelor contractate prin sM. 6.4 la nivelul județului Satu Mare este de 38, valoarea acestor fiind de 4,9 mil euro. Plăți efectuate pe această submăsură fiind de 1,15 milioane euro.

  Pentru infrastructura agricolă, silvică și de irigații, finanțată prin sM 4.3, AFIR a primit în acest an, prin intermediul paginii de internet, www.afir.info, 642 de cereri de finanțare în valoare totală de 662 milioane de euro și a contractat proiecte în valoare de 67 milioane de euro. Valoarea plăților pentru infrastructura de acces se ridică la peste 67 milioane de euro.

  Pe această sM au fost contractate la nivelul județului Satu Mare proiecte în valoare de 3,86 milioane euro.Plățile efectuate fiind 0,65 mil euro

  Pentru investiții în dezvoltarea infrastructurii de bază din mediul rural, finanțate prin sM 7.2, AFIR a primit on-line 869 de proiecte de utilitate publică valorând peste 833 milioane de euro. AFIR a semnat cu autoritățiile publice locale în 2017 contracte în valoare de 532 miliane de euro și a efectuat plăți de 344 milioane de euro.

  Pe această sM au fost contractate la nivelul județului Satu Mare proiecte în valoare de 12,8 mil euro. Plăți efectuate în valoare de 3,9 mil euro.

  Prin sM 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” au fost depuse solicitări de fonduri în valoare de 158 milioane de euro. AFIR a încheiat contracte de finanțare în valoare de 64 milioane de euro și a transferat beneficiarilor aproximativ 41 milioane de euro.<

  Pe această sM au fost contractate la nivelul județului Satu Mare proiecte în valoare de 2,05 mil euro. Plăți efectuate în valoare de 0,33 mil euro.

  La nivelul AFIR, au fost aduse numeroase modificari procedurale care sa faciliteze scurtarea termenelor de plata si o mai usoara implementare a proiectelor astfel:

  • la momentul semnării contractului, beneficiarii primesc într-un mod sintetic sfaturi esenţiale legate de implementarea proiectului;
  • reverificarea criteriilor de eligibilitate şi de selecţie s-a mutat din etapa de plată în etapa de contractare (pentru preîntâmpinarea declarării de proiecte neeligibile în implementare);
  • documentele necesare contractării se pot depune şi la nivel judeţean (OJFIR);
  • proiectele tehnice sunt solicitate după etapa de contractare (înainte se solicitau în mod obligatoriu înainte de contractare, iar dacă nu se aduceau într-o perioadă dată, contractul nu mai putea fi încheiat);
  • prelungirea termenului de prezentare de informaţii suplimentare în etapa de evaluare; corelarea acestui termen cu timpul necesar emiterii altor documente de la alte instituţii;
  • depunerea documentelor pentru modificarea contractelor de finanţare se poate face on-line
  • avansul pentru implementarea proiectelor se acordă mai facil de către AFIR: eliminarea obligativităţii depunerii autorizaţiei de construire, simplificarea condiţiilor legate de procesul de achiziţii;
  • eliminarea unor condiţionalităţi legate de implementare proiectelor, respectiv a numărului de modificări ce pot fi efectuate la declaraţia de eşalonare a plăţilor şi a termenului de finalizare a procedurilor de achizitii de catre beneficiarii privaţi;
  • prelungirea termenelor de finalizare a achizitiilor pentru beneficiarii publici la 6-9 luni  în funcţie de complexitatea proiectelor.

  Totodată pentru a evita situațiile de dezangajare ulterioară a fondurilor, AFIR desfășoară a amplă activitate de prevenire a neregulilor prin publicarea unor instrucțiuni în acest sens.

                     Toate aceste realizări se datorează muncii în echipă depuse de către angajații AFIR care au reușit să monitorizeze atent beneficiarii atât în perioada evaluării cât și a implementării, cărora țin să le multumesc pe această cale pentru realizările și efortul depus în vederea accesării cu succes a fondurilor Europene din PNDR 2014-2020.

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img