More  Consiliul Judeţean Sălaj îşi caută firmă de avocatură

  - Advertisement -

  cj

  Consiliul Judeţean Sălaj intenţionează să angajeze o firmă de avocatură care să reprezinte în instanţă instituţia în litigiile privind corecţiile aplicate la proiectele cu finanţare europeană derulate. Întrucât pe proiectele cu finanţare europeană derulate de Consiliul Judeţean Sălaj au fost aplicate corecţii, ca urmare a unor nereguli depistate în procesul de achiziţie publică, conducerea Consiliului Judeţean Sălaj a decis să angajeze o firmă de avocatură care să reprezinte instituţia în instanţă pentru a dovedi că aceste corecţii au fost aplicate nejustificat.

  Potrivit proiectului de hotărâre, care urmează să fie supus spre aprobare consilierilor judeţeni la şedinţa din 31 mai, în urma verificărilor efectuate de organismele de verificare şi control din cadrul Autorităţii de Audit şi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional “au fost consemnate unele suspiciuni de nereguli referitoare la modul de aplicare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, fiind emise acte (note de constatare şi decizii) în baza cărora fondurile alocate sunt supuse unor corecţii financiare”.
  În toate cazurile, Autoritatea Contractantă a formulat puncte de vedere şi contestaţii conform prevederilor legale în vigoare, însă în urma unei analize formale efectuate de către autorităţile centrale competente, contestaţiile depuse au fost respinse, fiind menţinute în integralitate constatările Autorităţii de Audit, astfel că analiza şi decizia asupra legalităţii şi temeiniciei raportului de audit au fost lăsate în sarcina şi responsabilitatea instanţelor de judecată – se specifică în cuprinsul acestui proiect.
  Angajarea unei firme de avocatură este justificată de conducerea Consiliului Judeţean prin faptul că “instrumentarea acestor cauze prezintă un grad mare de complexitate şi activităţi juridice care nu pot fi asigurate de către personalul de specialitate juridică angajat, motiv pentru care apreciem ca oportun a se apela la serviciile firmelor de avocatură specializate în problematica fondurilor europene nerambursabile”.

  Iulian Duma  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts