More  Declararea şi impozitarea veniturilor din activităţi agricole

  declaratie2

  Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Satu Mare reaminteşte contribuabililor că începând cu 1 februarie sunt considerate venituri impozabile şi veniturile obţinute de persoane fizice în mod individual sau într-o formă de asociere din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole sau pomicole, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

  Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică sunt impuse pe bază de norme de venit. Aceste venituri sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor.

  Pentru declararea veniturilor din activităţile agricole se utilizează formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”. Au obligaţia de a depune acest formular persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

  Declaraţia se depune la organul fiscal competent până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/cap de animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării sau ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE