More  JUDEŢUL SATU MARE A ÎMPLINIT 45 DE ANI!

  - Advertisement -

  Întrucât cu o săptămână în urmă – dacă mai țineți minte –, în prima parte a materialului prin care ne-am propus să marcăm cei 45 de ani trecuți de la înființarea actualului județ Satu Mare, nu am reușit să reproducem integral „Comunicatul Comisiei judeţene cu privire la delimitarea localităţilor din judeţ“, se cuvine ca, în cele ce urmează, recurgând la „Cronica sătmăreană – Organ al Comitetului județean Satu-Mare al P.C.R. și al Consiliului popular județean provizoriu“, nr. 85 (824), din 29 mai 1968, să ne continuăm întreprinderea retrospectivă prezentând și citând – în reluare și continuare –

  Comunicatul Comisiei judeţene cu privire la delimitarea localităţilor din judeţ

  Comunicat

  „Judeţul Satu Mare dispune de o vastă reţea de unităţi social-culturale cuprinzînd 316 şcoli de cultură generală, 22 licee şi scoli profesionale, 11 spitale, cinematografe, case de cultură, cluburi, cămine culturale etc.
  Consultarea largă a organizaţiei judeţene de partid, a deputaţilor, a tuturor locuitorilor judeţului nostru, faptul că în acţiunea de delimitare administrativ-teritorială a localităţilor s-a pornit de la situaţia demografică, economică, social-culturală, aşezarea geografică, principalele artere de comunicaţie, de la perspectivele şi posibilităţile de dezvoltare ale aşezărilor rurale şi urbane din judeţul Satu-Mare, au făcut ca propunerile supuse dezbaterii publice să întrunească adeziunea şi aprobarea oamenilor muncii din judeţul nostru.
  Pe baza analizei fiecărei propuneri cu privire la delimitarea administrativ-teritorială a localităţilor, Plenara comună a Comitetului judeţean de partid şi a Consiliului popular judeţean provizoriu a dezbătut şi a aprobat propunerile Comisiei judeţene de partid și de stat, le-a înaintat Consiliului de Miniştri, care, prin Hotărîrea Nr. 1135 din 27 mai 1968, le-a definitivat şi aprobat după cum urmează:
  Municipiul Satu Mare, oraşele Carei şi Negreşti, precum şi oraşul Tăşnad, nou înfiinţat, şi toate comunele, aşa cum sînt ele în prezent delimitate, constituie unităţi administrativ-teritoriale viabile, cu perspective de dezvoltare multilaterală.
  Noua delimitare a judeţului Satu Mare cuprinde 56 de comune, din care una suburbană, în locul celor 81 de comune existente anterior. Media locuitorilor pe comună a crescut de la 3.232 la 4.489 locuitori. Majoritatea localităţilor de reşedinţă sînt situate central faţă de aşezările componente ale comunelor şi oraşelor, dispun de dotațiile necesare şi au largi posibilităţi de dezvoltare. […]
  Acţiunea de delimitare a municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţ constituie o grăitoare materializare a hotărîrilor Congresului al IX-lea şi ale Conferinţei Naţionale a Partidului Comunist Român, ilustrînd consecvenţa cu care partidul nostru înfăptuieşte linia sa politică generală, sarcinile actualei etape de dezvoltare socialistă a ţării, modul strălucit cum îşi îndeplineşte îndatoririle faţă de naţiunea română.“

  Anexa la Hotărîrea Consiliului de Miniştri Nr. 1135 din 27 mai 1968
  Așadar, conform celor mai sus comunicate, nou înființatul județ Satu Mare avea în componență un municipiu, trei orașe și 56 de comune. Pentru a afla unele detalii în ceea ce le privește și a vedea schimbările survenite prin noua delimitare administrativ-teritorială, avem la dispoziție anexa invocatei hotărâri guvernamentale, care, în prima sa parte – „Nomenclatorul localităţilor judeţului Satu Mare“ – precizează că județul nostru cuprinde:
  – municipiul SATU MARE – reşedinţa judeţului (cu Sătmărel, localitate componentă);
  – oraşele: CAREI (cu localitatea componentă I anculeşti şi comuna suburbană Căpleni, cu satele componente Căpleni şi Cămin); NEGREŞTI-OAŞ (cu Luna şi Tur, localităţi componente); și TĂŞNAD (cu Blaja, Cig, Raţiu, Sărăuad şi Valea Morii, sate aparţinătoare); și
  – comunele:
  1. ACÎŞ (ACÎŞ, Ganaş, Giungi, Mihăieni, Unimăt)
  2. ANDRID (ANDRID, Dindeşti, Irina)
  3. APA (APA, Lunca Apei, Someşeni
  4. ARDUD (ARDUD, Ardud-Vii, Baba Novac, Gerăuşa, Mădăras, Sărătura)
  5. BĂTARCI (BĂTARCI, Comlăuşa, Şirlău, Tămăşeni)
  6. BELTIUG (BELTIUG, Bolda, Ghirişa, Răteşti, Şandra)
  7. BERVENI (BERVENI, Lucăceni)
  8. BIXAD (BIXAD, Boineşti, Trip)
  9. BÎRSĂU (BÎRSĂUL DE SUS, Bîrsăul de Jos)
  10. BOGDAND (BOGDAND, Babţa, Corund, Ser)
  11. BOTIZ (BOTIZ, Agriş, Ciuperceni)
  12. CĂLINEŞTI-OAŞ (CĂLINEŞTI-OAŞ, Coca, Lechinţa, Păşunea Mare)
  13. CĂMĂRZANA (CĂMĂRZANA)
  14. CĂUAŞ (CĂUAŞ, Ady Endre, Ghenci, Ghileşti, Hotoan, Răduleşti)
  15. CEHAL (CEHĂLUŢ, Cehal, Orbău)
  16. CERTEZE (CERTEZE, Huta-Certeze, Moişeni)
  17. CRAIDOROLŢ (CRAIDOROLŢ, Crişeni, Eriu-Sîncrai, Satu Mic, Ţeghea)
  18. CRUCIŞOR (CRUCIŞOR, Bicău, Iegherişte, Poiana Codrului)
  19. CULCIU (CULCIU MARE, Apateu, Cărăşeu, Corod, Culciu Mic, Lipău)
  20. DOBA (DOBA, Boghiş, Dacia, Paulian, Traian)
  21. DOROLŢ (DOROLŢ, Atea, Dara, Petea)
  22. FOENI (FOENI)
  23. GHERŢA MICĂ (GHERŢA MICĂ)
  24. HALMEU (HALMEU, Băbeşti, Cidreag, Dorolţ, Halmeu-Vii, Mesteacăn, Porumbeşti)
  25. HODOD (HODOD, Giurtelecu-Hododului, Lelei, Nadişu-Hododului)
  26. HOMOROADE (HOMORODU DE MIJLOC, Chilia, Homorodu de Jos, Homorodu de Sus, Necopoi, Solduba)
  27. LAZURI (LAZURI, Bercu, Nisipeni, Noroieni, Peleş, Pelişor)
  28. LIVADA (LIVADA, Adrian, Dumbrava, Livada Mică)
  29. MEDIEŞU AURIT (MEDIEŞU AURIT, Băbăşeşti, Iojib, Medieş-Rîturi, Medieş-Vii, Potău, Româneşti)
  30. MICULA (MICULA, Bercu Nou, Micula Nouă)
  31. MOFTIN (MOFTINU MIC, Domăneşti, Ghilvaci, Ghirolt, Istrău, Moftinu Mare, Sînmiclăuş)
  32. ODOREU (ODOREU, Berindan, Cucu, Eteni, Mărtineşti, Vînătoreşti)
  33. ORAŞU NOU (ORAŞU NOU, Oraşu Nou-Vii, Prilog, Prilog-Vii, Racşa, Racşa-Vii, Remetea Oaşului)

  34. PĂULEŞTI (PĂULEŞTI, Amaţi, Ambud, Hrip, Petin, Ruşeni)
  35. PETREŞTI (PETREŞTI, Dindeştiul Mic)
  36. PIR (PIR, Piru Nou, Sărvăzel)
  37. PIŞCOLT (PIŞCOLT, Resighea, Scărişoara Nouă)
  38. POMI (POMI, Aciua, Borleşti)
  39. SANISLAU (SANISLĂU, Berea, Ciumeşti, Horea, Marna Nouă, Viişoara)
  40. SANTĂU (SANTĂU, Chereuşa, Sudurău)
  41. SĂCĂŞENI (SĂCĂŞENI, Chegea)
  42. SĂUCA (SĂUCA, Becheni, Cean, Chisău, Silvaş)
  43. SOCOND (SOCOND, Cuţa, Hodişa, Soconzel, Stîna)
  44. SUPUR (SUPURU DE JOS, Dobra, Giorocuta, Hurezu Mare, Racova, Sechereşa, Supuru de Sus)
  45. TARNA MARE (TARNA MARE, Bocicău, Valea Seacă, Văgaş)
  46. TEREBEŞTI (TEREBEŞTI, Aliza, Gelu, Pişcari)
  47. TIREAM (TIREAM, Portiţa, Vezendiu)
  48. TÎRŞOLŢ (TÎRŞOLŢ, Aliceni)
  49. TURŢ (TURŢ, Gherţa Mare, Turţ-Băi)
  50. TURULUNG (TURULUNG, Drăguşeni, Turulung-Vii)
  51. URZICENI (URZICENI, Urziceni-Pădure)
  52. VALEA V1NUIUI (VALEA VINULUI, Măriuş, Roşiori, Sîi )
  53. VAMA (VAMA)
  54. VETIŞ (VETIŞ, Decebal, Oar)
  55. VIILE SATU MARE (VIILE SATU MARE, Cioncheşti, Medişa, Tătăreşti, Tireac).

  Ovidiu MICA
  Asociaţia SAVO – Scrieri ale vechiului oraş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts